Rugpjūčio 18 d. žuvę partizanai

Lokio rinktinės Erškėčio kuopos partizanų rikiuotė. Pagal KGB sužymėjimą pirmas - Balys Vaičėnas-Liubartas, antras - Petros Pošius-Gediminas, ketvirtas - Jonas Dūdėnas-Vynas, septintas - Lokio rinktinės vadas Pranas Račinskas-Žaibas, aštuntas - Vytautas Rusakevičius-Tigras, dešimtas - Juozas Stanėnas-Aukštaitis, vienuoliktas - Vytautas Miškinis-Viesulas, tryliktas - Povilas Lukošius-Žilvytis, keturioliktas -Zigmas Tumėnas-Kestutis, penkioliktas - Edvardas Gornelis-Čigonas, šešioliktas - Vytautas Dručkus-Šernas, septynioliktas -Edvardas Juodvalkis-Aras, aštuonioliktas - Alfonsas Dambrava-Aidas, devynioliktas - Jeronimas Bulka-Titnagas.

(Lietuvos ypatingasis archyvas)

Lokio rinktinės Erškėčio kuopos partizanai. 
Pirmoje eilėje (priklaupę) iš kairės: Vytautas Rusakevičius-Tigras, Jonas Dūdėnas-Vynas, Petras Pošius-Gediminas
Antroje eilėje iš kairės: Alfonsas Dambrava-Aidas, Edvardas Juodvalkis-Aras, Vytautas Miškinis-Viesulas ir Povilas Lukošius-Žilvytis.

(Lietuvos ypatingasis archyvas)

Dudėnas Jonas-Vynas gimė 1914 m. birželio 24 d. Zarasų apskrities Degučių valsčiaus Trinkuškių kaime. Saulių sąjungos narys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Uosio kuopos Sakalo būriui. MGB pajėgoms sunaikinus Sakalo būrį, kurį laiką slapstėsi vienas. 1948 m. įstojo į Vytauto apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopą. Nuo 1949 m. gegužės — Laisvės būrio vadas, nuo 1950 m. gegužės - Žalgirio kuopos ir Sartų rajono vadas. 1951 m. lapkričio 23 d. Daugailių valsčiaus Polekniškių kaime, panaudojus specialų preparatą, J. Dudėnas ir dar keturi jo būrio partizanai buvo užmigdyti ir suimti. 1952 m. birželio 7 d. Karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1952 m. rugpjūčio 18 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime 

Juodvalkis Edvardas-Aras gimė 1927 m. Zarasų apskrities Degučių valsčiaus Trinkuškių kaime. 1949 m. įstojo į Vytauto apygardos Lokio rinktinės Laisvės partizanų būrį, vadovaujamą J. Dūdėno-Vyno. 1951 m. lapkričio 23 d. Daugailių valsčiaus Polekniškių kaime, panaudojus specialų preparatą, E. Juodvalkis-Aras, būrio vadas J. Dūdėnas-Vynas ir dar trys jo būrio partizanai buvo užmigdyti ir suimti. 1952 m. birželio 7 d. Karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1952 m. rugpjūčio 18 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime 

Rusakevičius Vytautas-Tigras gimė 1928 m. Zarasų apskrities Degučių valsčiaus Trinkuškių kaime. 1949 m. gegužę pabėgo nuo trėmimo ir įstojo į Vytauto apygardos Lokio rinktinės Laisvės partizanų būrį, vadovaujamą J. Dudėno-Vyno. 1949—1951 m. — eilinis partizanas kulkosvaidininkas. 1951 m. lapkričio 23 d. Daugailių valsčiaus Polekniškių kaime, panaudojus specialų preparatą, V. Rusakevičius-Tigras, būrio vadas J. Dudėnas-Vynas ir dar trys jo būrio partizanai buvo užmigdyti ir suimti. 1952 m. birželio 7 d. Karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1952 m. rugpjūčio 18 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime

Tumėnas Zigmas-Kęstutis gimė 1928 m. Utenos apskrities Tauragnų valsčiaus Duobulės kaime. 1950 m. rugsėjį įstojo į Vytauto apygardos Lokio rinktinės Laisvės partizanų būrį, vadovaujamą J. Dūdėno-Vyno. 1951 m. lapkričio 23 d. Daugailių valsčiaus Polekniškių kaime, panaudojus specialų preparatą, Z. Tumėnas-Kęstutis, būrio vadas J. Dudėnas-Vynas ir dar trys jo būrio partizanai buvo užmigdyti ir suimti. 1952 m. birželio 7 d. Z. Tumėnas-Kęstutis Karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1952 m. rugpjūčio 18 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime

Šaltinis:https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html