TURINYS NR. 22

Marijos metai

Kard. Vincentas Sladkevičius. Dėl Bažnyčios padėties ir uždavinių
šiandieninių permainų akivaizdoje ...................................... 985

A. Kalnėnas [Antanas Patackas]. Žvelgiant į ateitį ..................... 989

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE

Trakų Dievo Motinos šventovė ........................................... 992

O. Valienė [Olga Kazlienė]. Meditacijos Marijos skausmų tema ........... 994

Vynmedžio Šakelė. Švč. Motina prie Sūnaus kryžiaus ..................... 999

[Kun. Romualdas Dulskis]. Gyvenimiškas Švč. Mergelės Marijos garbinimas 1000

KRIKŠČIONIS ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE

Vyskupų Sinodo pranešimas Dievo tautai. (Susirinkimo pėdomis) ......... 1002

GYVENTI TIKĖJIMU

Kard. Alfredas Bengšas. Apie dieviškąją meilės dorybę ................. 1006

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTI TAUTIEČIAI Vladas Nasevičius. Žiupsnis prisiminimų
iš kunigo Stanislovo Pupaleigio gyvenimo .............................. 1010

LIETUVIŲ DORINĖ KULTŪRA

A. Kazimieraitis [Aleksandras Žarskus] Rūta ........................... 1015

JAUNŲJŲ KŪRYBA

G. Saulius [ Gintaras Pluščiauskas]. Lietuva .......................... 1027

Statikos prakeikimas .................................................. 1029

Ses. Aistė [Olga Kazlienė]. Bažnyčia .................................. 1030

Virginija [Virginija Juciūnaitė]. Quo vadis?........................... 1030

Atriškit sparnus ...................................................... 1032

Credo ................................................................. 1032

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE ....................................... 1033

PIETA. (Adolfas Viluckis)