Rudeniški apmąstymai

Vladas Šlaitas[kun. Napoleonas Norkūnas]

RUDENIŠKI APMĄSTYMAI

Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė:
be jokio išgąsčio ir be jokių kliedėjimų.
Šitaip tiktai palaimintieji miršta
arba šventieji.

    Trumpai prieš mirtį žolė grąžina Viešpačiui dažus.
    Vėjai saulėlydy atgieda Requiem.
    Bepigu mirt, kai prieš akis lyg marios driekias
    vasaros derliui nušienautos lygumos.

    Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė. Įsižiūrėjai?
    Kažin, kaip mes,
    kurie nebuvom nei palaiminti, anei šventieji,
    sutiksim rudenį?