Būk pagarbintas

Victoria[Margarita Gusak]

BŪK PAGARBINTAS

O būk pagarbintas, kuris mane sukūrei,
Kurs gyvą sielą meilei man davei.
Kurs širdį mano ašaroms atvėrei,
Kančia duris į laimę atdarei.

    O būk pagarbintas, kurs uždegi žvaigždynus,
    Kurio vardu prasiskleidžia žiedai,
    Kurs sielą švelniai guodi nusiminus,
    Kurio šviesoj išnyks kalčių randai.

O būk pagarbintas lakštingalos giesmelėj,
Rasos lašely, žėrinčiam aušra,
Ir kryžiuje, parimusiam prie kelio,
Kur krinta skausmo ašara tyra.

    O būk, pagarbintas, kurs pažvelgi didybe
    Iš nekaltųjų kūdikio akių,
    Kurs gerumu nušvinti ir ramybe
    Šiltuos delnuos senelių nuolankių.

O būk pagarbintas Tu, Meile nuostabioji,
Sukūręs žmogų, lygų angelams,
Kurs Savimi esi apdovanojęs,
Pašaukdamas jį triumfui amžinam.