O DIEVE MANO

*  *  *

     Šiemet sukako 35 metai, kai vyskupas Vincentas Sladkevičius gavo kunigo šventimus.
     Jo Ekscelencija gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Žaslių parapijoje;
     1944 m. kovo 25 d. Kaune įšventintas kunigu;
     1957 m. per Kalėdas Birštone konsekruotas vyskupu.
     Šio Jubiliejaus proga „Rūpintojėlio“ skaitytojai atsiuntė vysk. Vincentui Sladkevičiui dedikuotą eilėraštį.

          O DIEVE MANO

     Glaudžiuosi prie Tavęs, o Dieve mano,
     Nesenkančios Gyvenimo Versmės.
     Kai siaučia audros, kai ramu ir gera,
     Ir kai ateina negandų grėsmė -
     Glaudžiuosi prie Tavęs, o Dieve mano!

          Suklupęs sulinkstu prie Tavo kojų -
          Leisk padėkot gyvenimu visu.
          Už siųstą tiesą kovoje prieš melą,
          Kad būtų žemėje visur šviesu - - -
          Suklupęs sulinkstu prie Tavo kojų.

     Glaudžiuosi prie Tavęs, o Dieve mano,
     Visos esybės ilgesiu šviesiu...
     Einu dėkodamas už duotą kelią,
     Jame ne vienas - su Tavim kartu -
     Kaip gera prie Tavęs, o Dieve mano!