kunigo Algimanto Keinos

Garbė žuvusiems už laisvę

filmavo ir montavo kunigas Algimantas Keina