MERGAITĖS GIMTADIENIUI

Juozas Mikštas

Nežinau, ką šiandieną galėčiau 
Tau gražaus pasakyti, palinkėti — 
Svetima saulė blankiai mums šviečia,
Priešai tuština tėviškėj klėtį,

O
 mes čia kaip klajūnai benamiai 
Tęsiam savo vargų odisėją.
Šaukia mus šiaurėj likusi žemė, 
Plakama kruvinų siaubo vėjų.

Bet kaip deimantai aukso karūnoj 
Tegu spindi viltis tau geroji. 
Rūpestėliai visi tepražūna,
Kasdien laukiant šviesesnio rytojaus.

Kaip gėlė, kaip trapioji ramunė,
Tu žydėk ir šypsokis pasauliui.
Ir laimingai sugrįžk panemunėn, 
Širdy nešdama džiaugsmo saulę.

Australia, 1952. VII. 23 d.