LIETUVOS KAREIVĖLIAMS

JUOZAS MIKŠTAS

Gimto krašto laukais
Jūs žygiavot kadais,
Šaunūs, Laisvės Kovų kareivėliai.
Spinduliuojančio ryžto džiaugsmingais veidais 
Kovon veržėtės, galvas iškėlę.

Kaip aušrinės žara,
Kaip ugnis, kaip audra,
Nemarios
Lietuvos
Kareivėliai,
Taikliu ginklu, drąsa ir širdim atvira
Tėviškėlę
Iš snaudulio kėlėt.

O šiandieną, kur jūs?
Kas belanko kapus,
Kuriais gimdėte laisvę Tėvynei?
— — —
Ten ruduo jums dabar meta medžių lapus,
O mes liūdim, čia jus prisiminę ...

Bet kova
Dar gyva,
Kol gyva Lietuva,
Kol bus gyvas bent vienas lietuvis,
Kuris tiki, kad vėl Lietuva
Bus laisva;
Tiki ja,
Ir svetur jai nežuvęs.