ATLANTO DAINA

Bern. Brazdžionis

 (Kuopų vyrams)

Krantus paliekam ir išvykstam,
Sūpuojami šaltų bangų.
Tik niekad niekad nesugrįžta
Daina senų kovos draugų.

Žuvėdros dvi dienas mus lydi,
Nepasitinka tik prieš dvi. 
Pavasari ne dukart žydi 
Alyvų žiedlapiai melsvi...

Paliko tėviškėj birželis
Kovoms, ne mirčiai, ne kapams, 
Bet tikim, tikim — Visagalis 
Prisikėlimo rytą lems.

Ne amžiais būsim be tėvynės,
Audros naktis — neamžina, — 
Skambėk Atlanto vandenyne 
Tėvynėn šaukianti daina.