1996 metų Į laisvę fondo premija— DALIUI STANCIKUI

Prie Šatrijos kalno 1996 metais. Iš k.Kazys Ambrozaitis, šių metų ĮLF premijos laimėtojas Dalius Stancikas, Juozas Tumelis.

Į laisvę fondo Lietuvos filialo surengtos penktosios studijų savaitės Telšiuose metu buvo paskirta trečioji iš eilės Į laisvę fondo 4000 litų premija. Ji buvo paskirta Daliui Stancikui už jo darbą, renkant ir tyrinėjant rezistencinę medžiagą, dirbant prie „Laisvės kovų archyvo", savo plunksna aktyviai besireiškiant „Dienovidyje", „Lietuvos aide" ir kt.

Turbūt kiekvienas ir kiekviena, kurie skaito „Dienovidį" yra atkreipę dėmesį į taiklius ir analitinius Lietuvos politinio bei visuomeninio gyvenimo straipsnius, pasirašytus Egidijaus Borkio slapyvardžiu. Egidijus Borkys—tai Dalius Stancikas, iš profesijos—geologas . Jis sako: „...lemiamas lūžis mano gyvenime įvyko Atgimimo metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę". Ir nuo to laiko jis nukreipė savo, kaip tyrinėtojo, darbą į istorinius bei rezistencinius tyrinėjimus, derindamas juos su žurnalistine veikla.

Priimdamas šią Į laisvę fondo premiją, Dalius Stancikas taip kalbėjo: Labai skeptiškai žiūriu į premijas ir apdovanojimus. Mano nuomone, dabar yra netiesos metas, aukso amžius nomenklatūrai, iš kurios rankų priimti apdovanojimus nėra visiškai garbinga. Todėl aš labai gerbiu poetą Bernardą Brazdžionį, savo laiku atsisakiusį Gedimino ordino ir tuo parodžiusį savo poziciją dėl dabartinio laiko ir valdančiųjų" . Pasak jo, jei tai būtų buvusi kita premija, būtų buvę aišku, kaip reikia pasielgti. „Bet ši premija kitokia, man ji pati garbingiausia premija, kurią aš galėjau gauti. Į laisvę fondo narius aš laikau ir savo dvasios bičiuliais", —kalbėjo Dalius Stancikas .

Šių metų Į laisvę fondo premija buvo trečioji iš eilės. 1994 m. ji buvo paskirta Nijolei Gaškaitei, 1995—Daliai Kuodytei, o šiemet—Daliui Stancikui. Premijos mecenatas šiemet buvo dr. Juozas Kazickas.

„Į laisvę" žurnalas ir jo skaitytojai nuoširdžiai sveikina bičiulį Dalių Stanciką ir tikisi ateity skaityti jo straipsnius ir šio žurnalo puslapiuose.