KARDINOLO ŽODŽIAI

 „Jeigu esu kardinolas, tai dėl to, kad mano gyvenime buvo ir kančios dalis. Jei gyvenime nebus aukos už tikėjimą, už tėvų žemę, tai negalėsim užtikrinti ir gražios tėvynės ateities." Tai žodžiai Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus, pasakyti Romoje birželio 29 dieną susirinkusiems jį pagerbti lietuviams. Tie jo žodžiai turėtų kristi ir į visas lietuviškosios išeivijos širdis, kurios dažnai vengia bet kokios savo asmeninės aukos, neprisideda prie bet kokio darbo gražesnei tėvynės ateičiai.

Prašydami Lietuvai kardinolo, ilgai nerimome, geruoju ir piktuoju kreipėmės į popiežių, o dabar, kai jį netikėtai gavome, kažkaip pernelyg tyliai tą Šv. Tėvo Jono Pauliaus žestą lietuviams teįvertinome. Nejaugi esame paprasčiausiai nedėkingi?