PRANAŠYSTĖ

BUS, BUS mūsų žemėj vėliai
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių suskardens.
Vėjo verpstės saulės gijom
Vėl priverps žiedų lelijom 
Ant nudžiugusio vandens.

Paupiais palinkę karklai tiesis,
Irsis dangumi valtelės šviesios,
Irsis pūko ežeruos.
Sunkios gervės supsis ore,
O sodybos kaip altoriai
Aukso žvakėm sužėruos.

Bus, bus mūsų žemėj vėliai
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai
Vėliai bus pas mus svečiuos.

ANTANAS JASMANTAS
“G R U O D A S”