DIALOGE BRĘSTA SĄMONINGUMAS

Danutė Barauskaitė

Žmogus, prieš atbundant jo politiniam sąmoningumui, turi pirmiausiai suprasti savo asmenybę - identitetą ir savo reikšmę gyvenime, jeigu turi norą pradėti reikšmingai veikti.

Lietuviškas jaunimas, išsimėtęs plačiame pasaulyje, yra tarytum savotiškas hibridas, jungiąs praeitį su ateitimi. Dalis asmems — tai gyvenamojo krašto žmogus, o kita dalis - tai tėvo sūnus ar motinos duktė, lietuvis ar lietuvaitė. Nustatyti savo asmenybę - identitetą yra svarbu lygsvarai surasti. Jaunuolio asmenybė pirmiausiai pradeda susiformuoti šeimoje, vėliau, metams slenkant, naujom įtakom jo gyvenimą pripildo draugai, mokyklos, Bažnyčia.

Susipratęs žmogus yra tas, kuris žino, kas jis, ko siekia, kokia yra jo suformuluota asmenybė - identitetas. Tuomet jis gali subrandinti savyje kultūrinio ir politinio sąmoningumo sėklas, kurias jo tėvai, draugai bei aplinka jame pasėjo. Jeigu pasodinai ąžuolą, išdygs ąžuolas ... O jei vėliau nepatiks tai, kas tavo pasodinta, tai milžiniškas darbas yra išrauti ir sodinti iš naujo, nežinant, kas gali išdygti.

Kultūrinis ir politinis sąmoningumas bus tik tuščias indas, jei jo nepripildysi reikšmingu veikimu. Vienas negali egzistuoti be antro, ir sąmoningumas lengvai išnyks be veiklos. O veikla gali sustoti be sąmoningumo atnaujinimo, jo atgaivinimo. Mes tą pastebime, kai atsiranda degantis reikalas. Atrodė, kad žarija buvo jau užgęsus ir staiga, atsiradus svarbiam reikalui, vėl atgyja ir įsiliepsnoja. Reikalui aprimus, vėl aprimsta kuriam laikui. Tai yra natūralus veikimo ciklas, tik reikia mokėti išnaudoti tuos ciklus. Tą liepsną dabar galime aiškiai matyti amerikiečių patriotiniame atgimime Irano krizės metu.

Daug atsiekiame krizių metu, tačiau reikia būti pasiruošusiems, jeigu tikimės ko daugiau gyvenime laimėti. Politikoje daug atsiekiama dvipusišku dialogu, ir žmogus tuomet jaučia, kad jo įnašas yra svarbus. Kontroversinis ar bendraminčių dialogas visuomet yra reikalingas ir svarbus.

Ketvirto Pasaulio Jaunina Kongreso studijų dienose turėtas dialogas greit įtraukė jaunimą (po pirmų pradinių varžymosi valandų) į gyvas diskusijas įvairiomis temomis. Tos diskusijos politinėmis, kultūrinėmis ar visuomeninėmis temomis suteikė mums platesnį akiratį ir supažindino su įvairiomis pažiūromis. Net geresnį savęs pačių supratimą.

Jeigu mes tikrai norime stiprinti savyje politinį sąmoningumą ir savo veiklą, turime vesti nuolatinį dialogą ne tik jaunimo ar vyresniųjų tarpe, bet kartu vieni su antrais. Turi būti dialogas, o ne vien tik vienpusis pamokslas.