AKISTATA SU LTSR

Lėto Palmaičio apsigynimo  kalba pasakyta 2012 kovo 28d. Kauno apylinkės teisme. Jam duota galimybė spendimą apskųsti Kauno apygardos teismui. Kaltinamas tai žadą ir padaryti.

     Daugelis yra pasimetę nesuprasdami, kas vyksta šiandieninėje Lietuvoje. Juk lyg ir gyvename nepriklausomoje valstybėje, patys renkame Seimą ir Prezidentą. Išrinktas Seimas patvirtina Prezidento siūlomą Ministrą Pirmininką bei skiria Aukščiausiojo bei Konstitucinio teismų pirmininkus bei teisėjus. Ministras Pirmininkas sudaro Vyriausybę, Mes, rinkėjai, esame Aukščiausioji Valdžia, Suverenas.
      Kokios tad klaidos gali įsiterpti, kad teismai imtų nesiskaityti su savo Suverenu, Lietuvos Visuomene, bei vadinti visuomenę "minia" bei "patvoriniais"?
      2008 m. buvęs Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Algirdas Katkus išleido analitinę studiją ,,Nuo aušros iki sutemų", kurioje atskleidė Rusijos agentūros veiklu aukščiausiose valdžios struktūrose, visų pirma - Valstybės saugumo departamente, parodė, kaip Rusijos interesai realizuojami Lietuvos energetikos ir politikos srityse, išvardijo pagrindines figūras, atskleidė pulkininko Vytauto Pociūno nužudymo Breste potekste, taip pat daugelį kitų susidorojimų su nepageidaujamais, pasipriešinančiais arba perdaug žinojusiais asmenimis.
      Nuo to laiko padėtis Lietuvoje ne gerėjo, bet tik blogėjo, nes pagrindinės informacijos priemonės yra vienaip ar kitaip su Rusijos pinigais susijusių verslininkų rankose. Nepaisant deklaruojamos „žodžio laisvės" ir net peržengiant teisinės logikos ribas, pradėtas svetainės www.slaptai.lt redaktoriaus Gintaro Visockio teisminis persekiojimas. Ši svetainė buvo pasižymėjusi drąsiais straipsniais apie Rusijos agentūrinę veiklą Lietuvoje. Interneto resursai yra mažiau paveikiami nei spauda, o į gyvenimą žengė naujoji karta, išaugusi prie kompiuterių ir interneto. Visockio resursą šiuo metu toli pralenkia ne vietinio, bet nepasiekiamo užsienio serverio aptarnaujama svetainė www.ekspertai.eu. Ši svetainė daugiausia dėmesio skiria naujausiai Lietuvos situacijai, kada prorusiškas tandemas VSD- prokuratūra-teismai faktiškai jau uzurpavo valdžią Lietuvoje, bet nei Seimas, nei Prezidentė, nei Vyriausybė nerodo jokios politinės valios nutraukti šią aiškiai antivalstybinę veiklą. Maža to, Seimas neseniai dar labiau padidino algas prokurorams. Visoje Europos Sąjungoje Lietuvoje yra pasiekta rekordinė socialinė atskirtis, kai aukštesniųjų pareigūnų algos 28 kartus viršija minimalų atlyginimą. Tuo pat metu padidintos baudos už valstybės pareigūnų, nuo par policininkų, įžeidimą, nepaisant žįnomų smurto faktų iš policijos pusės. Galima teigti, kad susidarė  neliečiamoji ponija, drastiškomis priemonėmis įtvirtinanti savo socialinę padėtį ir baimėje bei ekonomine priespauda bandanti apsisaugoti nuo bet kokių pretenzijų iš visuomenės pusės.
      Panaši raida nėra naujiena istorijoje, ypač ankstyvaisiais viduramžiais. Skirtumas tas, kad naujieji feodalai ne tik neturi net ir ketinimų ginti savo feodus nuo svetimų tautų pasikėsinimų, bet net ir patys tiems svetimiems tarnauja.
      Teismų servilizmas Rusijos atžvilgiu tapo itin ryškūs po to, kai Rusija, Vakarams palankiai tylint, įvykdė vos ne ketvirtadalio čečėnų tautos genocidą už Čečėnijos teisėtai paskelbtą nepriklausomybę. Jei 1998 m. apie kritusi už čečėnų laisvę prie Argūno Lietuvos kombatantą Liną Vėlavičių (kūnas parvežtas ir palaidotas Lietuvos valstybės lėšomis) dar buvo galima išleisti knygą, tai jau apie 2000 m. Čečėnijos Respublikos atstovybė buvojau išvaryta iš Seimo Rūmų, o 2002 m. ketinta išvaryti ir iš Lietuvos.
      Smurtu atstačiusi savo kolonijinę „valdžią" Čečėnijoje (ir tuo pačiu sukėlusį viso musulmoniško šiaurės Kaukazą išvaduojamąjį partizaninį religinį karą), jos marionetinio „prezidento" bei Putino pastangomis Rusija pradėjo kriminalinį spaudimą Europos Sąjungos šalyse siekdama varu grąžinti čečėnų pabėgėlius į susidorojimą į Rusijos valstybės teritoriją bei neva „taikią atstatytą" Čečėniją. Lietuvoje imta tyčiotis iš čečėnų pabėgėlių, buvo priverstas gelbėti savo sveikatą ir gyvybę rašytojas Denis Muhamedas, per didžiules pastangas ištrūkęs pas žmoną į Prancūziją, nuo 2008 m. VSD iniciatyva prasideda teisminis susidorojimas su Aminat bei Maliku Gataevais, atvežusiais kare išgelbėtus čečėnų našlaičius į Lietuvą (plg. www.gataevs.weebly.com), kol jiems pavyksta ištrūkti iš Lietuvos į Suomiją ES narę, kuri atsisako vykdyti Lietuvos reikalavimą grąžinti juos susidorojimu vaikiškai sukurptos bylos pagrindu. Rusijai visame pasaulyje platinant melus apie čečėnų ryšius su al Kaida, mūsų spauda po truputį keičia čečėnų kovotojų už nepriklausomybę pavadinimą vardais „sukilėliai", „separatistai", o galų gale ir „teroristai" pagal Rusijos apibrėžimus. Nuo 2004 m., Europos Sąjungos „įsisavintoms" lėšoms kovai su terorizmu pateisinti Klaipėdoje VSD provokatorių auginama lietuviška „teroriste" keturiolikmetė Eglė Kusaitė, kuriai, pasipiktinusiai Rusijos brutalumu, paslaugiai siūlomas islamas, tikri ir netikri musulmonai ir čečėnai. Kai 2009 m. ji ketina aplankyti savo draugus čečėnus Magmadovus, ją areštuoja, nes „ikiteisminis tyrimas" jau pradėtas (mat, tais metais paaiškėjo, kad iššvaistytos iš Europos Sąjungos gautos didžiulės sumos kovai su terorizmu, tad atėjo pats laikas gelbėtis pasitelkus draugus iš Rusijos buv. KGB). Surašomas absurdiškas protokolas, kad per 73 dienas ši geniali mergina elektroniniu paštu sukūrusi „tarptautinę teroristinę organizaciją" (už tai skiriamas kalėjimas iki gyvos galvos) teroro aktams Rusijoje. Nei kaltinamajame akte, nei per teisminį nagrinėjimą prokurorai nemini 2004-2009 m. laikotarpio - ar tai ne nusikaltimas? Ar tai ne išdavimas Lietuvos pilietės Rusijai, kuri tuo "procesu" pasinaudojo susidorojant Maskvoje su čečėnais Magmadovais, apie kuriuos sužinota tik iš rusams pateiktos informacijos, rastos Kusaitės adresuose? Pagaliau, ar nėra nusikaltimas atimti iš piliečio teisę kovoti užsienio kare kombatantu, kaip apibrėžia tarptautinės konvencijos? Kodėl Afrikoje galima, o Rusijoje negalima? Prokurorai net nesuprato Kusaitės apkaltinti metro sprogdinimu, bet sugalvojo karines bazes, o tai ne terorizmas, bet karinis aktas.
      Už čečėnų laisvę prie Argūno kritęs lauksargietis Linas Vėlavičius buvo kadais Lietuvos pagerbtas. Kas pasikeitė, gal Rusija tapo kitokia? Ir pagaliau, ar Kusaitė ką nors susprogdino, ar tik svajojo susprogdinti? Kur įstatymas, baudžiantis už norą? Jei ji sukūrė "teroristinę grupę", kur grupės nariai, be jos pačios? Magmadovus nepriskyrė prie jos grupės, kai Maskvoje nuteisė. Taigi prokurorai padarė aiškų nusikaltimą prieš Lietuvos pilietę, kuriai net pasipiktinti nevalia - tuoj pat už nusikaltėlių įžeidimą gavo dar vieną bylą!
      Būtent tada ir aš pasipiktinau, parašęs „XXI Amžiuje", kad pritariu jos nuomonei apie prokurorus, tegu iškelia baudžamąją bylą man! Ne, nesureagavo, nes į tokią „smulkmę" nesiteikia kreipti dėmesio, jei neišvardysi jų vardais. Todėl turėjau išvardyti ir išsiuntinėti visiems laikraščiams, kad sukelčiau teismą sau ir į jį iškelčiau tuos klausimus, į kuriuos jie neatsako, kai tai kelia visuomenė tiek spaudoje, tiek atviruose laiškuose aukščiausiajai valdžiai. Ten ir išvadinau juos tuo, kuo jie yra.
      Taip tapau kaltinamuoju už „šmeižtą" ir įžeidimą, o teismas pripažino mane kaltu „platinant tikrovės neatitinkančią informaciją" ir paskyrė 390,- Lt baudą.
      Nuosprendyje parašyta, neva teismas įrodė, kad tą „melagingą informaciją" paskleidžiau, žinodamas, jog tai melas, nors visada tvirtinau, kad tai tiesa. Jau neminėkime, kad tas pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą ir atmetė du iš 4 mano liudytojų, palikęs mane akistatai su trimis profesionaliais prokurorais, o po to dar iškreipė nuosprendyje gynybos argumentus. Nieko sau "lygus rungimasis"!
      Savaime aišku, šis nuosprendis apskųstas. Nesu toks naivuolis, kad tikėčiausi, neva apygardos teismas atstatys teisybę, bet esu tikintysis, todėl privalau stoti tiesos pusėn. Tikras teismas yra Viešpaties, ne žmonių reikalas.
      Tai kas gi atsitiko Lietuvoje? Kodėl VSD slepia pedofilų byloje minimo „šviesiaplaukio Aidžio" nuotrauką, visuomenės įtariamo kaip VSD darbuotojo? Visų darbuotojų nuotraukos yra, bet Aidžio Mieželio nėra, nepaisant oficialaus organo raginimo tą nuotrauką pateikti? Kodėl nevykdomas nutarimas pradėti ikiteisminį nagrinėjimą dėl Laimos Stankūnaitės galimo dalyvavimo byloje, bet priešingai, teismas reikalauja atiduoti jau iš saugių senelių namų duterį, kuri pas ją bus policijos saugoma kartu su pastovios gyvenamos vietos neturinčia motina, gaunančia neaiškius grasinimus? Juk jiedvi su dukra dvi paskutinės dar likusios gyvos iš visų pedofilų skandalo liudininkų!
      Situacija Garliavoje darosi kritinė, nes visuomenė gina mergaitę, jau kartą nepaisant Prezidentės žodžių, brutaliai užpultą, kad būtų jėga ištraukta iš saugių namų. Ar tokia sutuacija iš viso įmanoma civilizuotame pasaulyje?
      Dabar situacija Garliavoje gali nuvesti į kraujo praliejimą. Bijau, kad yra jėgų, kurios tuo suinteresuotos. Gali blogai baigtis ne vien mergaitei (ji paprastai "netyčia" pateks po kulka), bet visai Lietuvai, nes "revoliucijai" prieš valdžios uzurpatorius nėra realių resursų, užtat nuslopinti ir viską sumalti yra kiek tik nori ("taikos" palaikymo pajėgos!), Lietuva čia ne pirma.
      Kita vertus, kreiptis į valdžią uzurpavusių žmonių sąžinę ir jiems ką nors argumentuoti yra beprasmiška, jie tyčia darys tik priešingai.
      Kodėl? Todėl, kad tai ne Lietuvai tarnaujantys žmonės, o kaimynui. Be to, dar ir Vakarams palankiai į tai žiūrint (manau, toks Vakarų elgesys įeina į vieną koncepciją Rusijos / Kinijos santykių kontekste, jau neminint garsios Sacharovo "konvergencijos" - Rusijos ir Vakarų susiliejimo).
      Šiaip deja, prieinu prie išvados, kad mūsų valstybė apskritai yra imitacija, o visi įvykai buvo jau iš anksto suplanuoti (didžioji apgaulė):
      paprasčiausiai yra pakeistas LTSR formatas. Integravimo į Rusiją laukas paliktas, taigi politika nepasikeitė, tik formos tapo ekonominės. O ideologinį smurtą pakeitė ekonominis smurtas. Rezultatas tik tas, kad buvę nomenklatūrininkai materializavo privilegijas ir tapo kapitalistais. O kadangi turtas jau perdalytas, kriminalinei ponijai dabar svarbiausia įvesti teisminį terorą kad apiplėštieji "patvoriniai" drebėtų iš baimės prieš kiekvieną policininką ir nedrįstų kelti reikalavimų, nes įsivaizduoja save "valdžios suverenais" pagal demokratinę pasakėlę (todėl kvailesni ir piktinasi, kad neva nėra "tikros demokratijos").
      Priešas nori, kad nuolankiai rašinėtume šėtonui peticijas, kurias velniai teiksis „svarstyti", siuntinėdami mus nuo Poncijaus prie Piloto.
      Todėl pirmiausiai reikia susivokti ir sutarti dėl susidariusios situacijos ir jėgų santykio. Mano galva, vienintelė reali ir perspektyvi kova gali būti taikus pilietinis neklusnumas, kuris tuos velnius paralyžiuos, o kviestis "taikos palaikymo pajėgų" nebus pagrindo. Be abejo, tai reikalaus aukų, tačiau pavienių, savanoriškų, ne visos tautos. Bet ir
čia savo jėgomis kažin ar laimėsi, jei už tave nekariaus Galybių Viešpats. Pirma reikia remtis Juo, paskui tik - savo jėgomis.
      Kova tad turi remtis Aukščiausiojo Galybe ir turi būti taiki ir tvirta, ignoruojant niekšus taip, kaip jie ignoruoja mus.
Lėtas Palmaitis
l