MARIJĄ MYLĖTI

Vynmedžio Šakelė

Mariją mylėti vien trokšta širdis,
Skausmuose ir laimėj tarnauti Jai vis.
Širdis mano dega dangaus ugnimi,
Vien meilėj Marijos ji ilsis rami.

    O Motina Meilės, Marija graži,
    Širdin mano Dievo mane Tu neši,
    Per ašarų klonį erškėčių keliais,
    Apsupusi meilės skaisčiais spinduliais.

Kas sopulių taurė, kas skausmo ietis?
Kas myli Mariją šviesi tam mirtis:
Širdžių milijonus norėčiau turėt,
Kad Motiną Jėzaus galėčiau mylėt.

    O Motina Meilės, malonių versmė,
    Per amžius teskamba Tau meilės giesmė.
    Imk meilę Trejybės ir viso dangaus,
    Ją amžiais aukot Tau širdis nepaliaus.