Marytė [Mėlinauskaitė] KAS MAN YRA KRISTUS

GERASIS DIEVE,

kai man linksma,
aš apie Tave negalvoju.
Kai turiu daug draugų,
jie yra man patys artimiausi.

     Kai esu sveikas,
sukuosi pasaulio verpetuose,
apie Tave nė minutės nepamąstydamas.

     Mano Dieve,
aš tada kasdienę maldą
vos besukalbu.
Nepabendrauju su Tavimi vienas,
nepagarbinu Tavęs,
Mano Dieve, aš Tave visai užmirštu.

     Kai man taip sunku širdy,
kai niekam negaliu pasiguosti,
mano Dieve, skundžiuosi tik Tau.
Kai mane visi apleidžia,
šaukiuosi vien Tavo artumos.

     Kai žmonės pasmerkia,
glaudžiuosi prie Tavo Rankos.
Kai guliu vienišas ligos patale,
Tu - mano artimiausias Draugas.

     Mano Dieve,
tada aš į Tave meldžiuosi,
Tavęs prašau,
su Tavim draugauju...

     Tu manęs pasigaili,
nuramini, neatstumi, nepalieki vieno,
ištiesi savo ranką.
Viešpatie, leisk man būti visada su Tavim!