TURINYS NR. 12

 

     Fransua Monakas. Kristus - ne mitas .............................491

     Mečislovas Malinskis. Tiems, kurie laukia savo Viešpaties .......491

ASMENYBĖS UGDYMAS

[Alė Počiulpaltė]. Vaikas tarp mūsų ..................................494

K.[Felicija Kasputytė]. Žmoniškumo aspektai ..........................497

ŠVENTŲJŲ DVASIOS PASAULIS

     Kūdikėlio Jėzaus Teresė .........................................500

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Saulius Giraitis[Alė Počiulpaitė], Prisimenant juodąją gadynę ........505

     Diemedėlis[Angelina Mocevičiūtė]. Knygnešių Lietuva ............ 510

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

     Vydūnas ........................................................ 510

     O Dieve mano ................................................... 514

     Sakalas[kun. Aleksandras Markaltis SJ]. Mano šventoji Tauta .... 514

MŪSŲ ŠVENTĖS

J. M-tis[Jonas Ambraziejus]. Švenčių esmė ir papročiai .............. 516

POEZIJOS HORIZONTAI

Bernardo Brazdžionio lyrika ......................................... 520

     Dangaus paguoda ................................................ 522

     Šiaurės pašvaistė .............................................. 522

     Lietuvos Motina ................................................ 523

     Ar tu su tais .................................................. 523

     Lietuviškam žodžiui ............................................ 524

     Vanduolė[Loreta Užemeckaitė]. Vaikystė ......................... 525

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTOS MOTERYS

Nobelio premija - Motinai Teresei ................................... 525

SPAUDOS APŽVALGA

Laukys[kun. Jonas Lauriūnas SJ]. Ateistinės propagandos vingiai ..... 527

Aušra Marija Jurašienė. Ar išsimiklinot būti prispausti? ............ 531

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE ..................................... 534