V. Slapšinskas "Laisvės vytis"

 

Grįžti į pradinį meniu


 

Skaitytojui pristatoma buvusio Lietuvos Laisvės Armijos kario, partizano, politinio kalinio Vytauto Slapšinsko knyga pasakoja apie laisvės kovas Vakarų Lietuvoje - buvusioje Tauragės apskrityje, kurioje veikė vieni stipriausią Kęstučio apygardos junginių.

Knyga susideda iš trijų dalių. Pirmoje skelbiami pačio autoriaus prisiminimai apie LLA organizavimąsi ir veiklą Tauragės aps. Eržvilko vis., jo paties - Kęstučio apygardos partizano - kovą keliai. Autorius buvo vienas iš nedaugelio per stebuklą likusių gyvą partizaną, lageriuose praleidusią net 25-erius metus. Šis ilgas kančią kelias irgi aprašomas.

Antroje dalyje autoriaus bendražygių likimai, Kęstučio apygardos, Lydžio rinktinės laisvės kovą istorijos vyksmai. Prisiminimus baigia autoriaus sudarytas partizaną ir kitą žuvusiųjų nuo okupanto teroro sąrašas.

Medžiagą V.Slapšinskas pradėjo rinkti ir rašyti prisiminimus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžioje. Todėl jie šių dienų archyvų gausos požiūriu, be abejo, nėra tokie išsamūs. Tačiau tuo šaltinis yra ir vertingas: tai tikras praeities įvykių liudytojas. V.Slapšinskas pateikia tokių istorinių vyksnių, kurie, niekada nebuvę užfiksuoti priešo paliktuose archyvuose, padeda išsamiau apibūdinti laisvės kovą pradžios ypatybes Vakarą Lietuvoje, LLA veiklą.

Autoriaus sudarytieji sąrašai šiandien daugeliu atveju yra patikslinti ir išsamesni. Tačiau toks pradinis pavidalas tuo pačiu tampa šaltiniu, apibūdinančiu istorinės medžiagos apie laisvės kovas rinkimo padėtį bei sunkumus pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais.

Knyga iliustruota autoriaus surinktomis nuotraukomis. Daugumą šiose nuotraukuose įamžintų asmenų nustatė ir atpažino pats V.Slapšinskas. Visos jos saugomos Tremties ir Rezistencijos muziejuje Kaune.

 


 

Knygą galite atsisiųsti arba atsiversti kitame lange sekančiais formatais:


Web - html 
PDF
PRC (reader'iams bei mobil. įrengimiams)

 

 

Knyga taip pat publikuojama scribd.com svetainėje: