Jurgis Keras-Bijūnas (1903 09 17–1948 05 26)

Jurgis Keras gimė 1903 m. rugsėjo 17 d. Kretingos aps. Palangos vls. Užpelkių k. Juozo Kero ir Barboros Stonytės-Kerienės šeimoje 1 . Baigė keturias progimnazijos (Palangos?) klases. Nuo 1923 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos šaulių sąjungos XV Kretingos rinktinės narys 2 .

1932 m. sausio 17 d. Pirmojo Lietuvos policijos tarnautojų surašyme nurodoma, kad Šiaulių aps. Žagarės (VI) nuovados viršininkas jaunesnysis leitenantas Jurgis Keras yra vedęs, baigęs vidurinijį bendrąjį ir aukštesnijį specialųjį (policijos) mokslą, tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, moka rusų ir latvių kalbas, yra apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu 3 .

1937 m. sausio 17 d. Antrojo Lietuvos policijos tarnautojų surašyme nurodoma, kad jaunesnysis leitenantas Juozas Keras dirba Šiaulių aps. Kuršėnų nuovados viršininku. Kartu su žmona augina vieną vaiką 4 .

1941 m., pirmosios sovietų okupacijos metu, repatrijavo į Vokietiją, nes žmona buvo vokietė. 1942 m. grįžo į Lietuvą ir vadovavo Kuršėnų policijai.

Antrą kartą sovietams okupavus kraštą, pasitraukė į mišką. Nuo 1946 m. spalio mėn. ėjo Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės, veikusios Šiaulių aps. Kuršėnų, Šaukėnų, Tryškių ir Užvenčio teritorijoje, vado pareigas.

Žuvo Jurgis Keras 1948 m. gegužės 26 d. Kuršėnų aps. Kuršėnų vls. Akmenaičių k. (dabar – Šiaulių r. sav.) per susišaudymą su MGB Šiaulių aps. skyriaus čekistų grupe kartu rinktinės štabo viršininku Juozu Matijošaičiu-Meška.

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas(LVIA).

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas LCVA.

3 LCVA.

4 LCVA.

 
 

Paminklas 1944–1953 m. Jonelaičių k. apylinkėse žuvusiems partizanams atminti. Bendras paminklo ir įrašo jame vaizdas. Šiaulių r. Kužių sen. Jonelaičių k. Jonelaičių ežero pakrantė.

Aut. architektas Algimantas Jukna. Pastatytas 1998 m. buvusio bendražygio, politinio kalinio Jono Jokubaičio-Dainiaus rūpesčiu. Nuotr. A. Malinauskaitė, 1998 m.

Parengė Rūta Trimonienė