Pranas Kučinskas-Ainis (1918 07 10–1947 12 26)

1947 m. gruodžio 26 d. Vilkaviškio aps. Vilkaviškio vls. (dabar – Vilkaviškio r. sav.) Serdokų k. gyventojo Jono Juraičio sodyboje karinės čekistų operacijos metu žuvo Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadas Pranas Kučinskas-Ainis.

Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadas Pranas Kučinskas-Ainis (trečias iš kairės) su rinktinės partizanais.

Apie 1947 m. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

 

Pranas Kučinskas gimė 1918 m. liepos 10 d. Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. Degučių k. Juozo Kučinsko ir Onos Sabaliauskaitės-Kučinskienės šeimoje. Ten ir gyveno.

Nuo 1945 m. gegužės mėn. Geležinio Vilko pulko 8-osios kuopos vadas, slapyvardžiu Klevas. 1945 m. rugpjūčio 15 d. įkūrus Tauro apygardą ir Geležinio Vilko kuopą pervadinus rinktine ėjo rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininko pareigas. Nuo 1945 m. spalio mėn. – Geležinio Vilko rinktinės Vytauto kuopos vado pavaduotojas, nuo 1946 m. kovo 13 d. – šios kuopos vadas. 1946 m. pabaigoje paskirtas Tauro apygardos Šarūno rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininku. 1947 m. sausio 11 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymu Nr. 2 1-osios kuopos vadas Apynys perkeltas į Šarūno rinktinę ir paskirtas į jos štabą. Tais pačiais metais birželio mėn. Šarūno rinktinei tapus Dainavos apygardos dalimi, P. Kučinskas perkeltas į Tauro apygardoje naujai sukurtą Kęstučio rinktinę ir paskirtas jos vadu.

1945 m. gruodžio mėn. Marijampolės aps. Igliškėlių vls. Živavodės k. vadovavo partizanams kautynėse su NKVD kareiviais ir buvo lengvai sužeistas. 1946 m. vasario 21 d. P. Kučinskas-Ainis vadovavo partizanams kautynėse su NKVD kariuomene Marijampolės aps. Marijampolės vls. Puskelnių k. (kautynėse taip pat buvo lengvai sužeistas), tais pačiais metais birželio 7 d. – kautynėse su MVD kareiviais Marijampolės aps. Kazlų Rūdos miške, o rugpjūčio mėn. – Dambravos miške. 1947 m. sausio 1 d. vadovavo partizanams kautynėse su MVD kariuomene Marijampolės aps. Liudvinavo vls. Gudelių-Geležinių k., tais pačiais metais balandžio mėn. – kautynėse su MVD kareiviais Kalniškės miške. Už 1946 ir 1947 m. vadovavimą partizanams minėtose kautynėse Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 48, gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 49 ir gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 50 jam pareikšti tarnybiniai pagyrimai.

Žuvusio P. Kučinsko palaikai niekinti Vilkaviškio aps. Kybartų mstl.

Užkasimo vieta neišaiškinta.

2002 m. kovo 12 d. P. Kučinskui pripažintas kario savanorio statusas, LR krašto apsaugos ministro 2002 m. kovo 28 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

 
 
 

Paminklas 1944–1953 m. žuvusiems Keturvalakių krašto partizanams atminti. Bendras paminklo, įrašo jame ir vienos iš atminimo plokščių vaizdas. Vilkaviškio r. Keturvalakių sen. Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios šventorius. Atidengtas 2005 m. liepos 6 d. buvusio partizano, politinio kalinio Alfonso Jono Pumerio rūpesčiu.

J. Paršeliūno nuotr., 2009 m.

Parengė Rūta Trimonienė