CREDO

Virginija [Virginija Juciūnaitė]

        Juk reikia ugnies,
        kad užgrūdintų plieną liepsna,
        ir reikia širdies,
        užsidegusios meile kilnia.

        Juk reikia lietaus,
        kad atgytų žolelė sausa,
        ir - kartais - tamsos,
        kad labiau išryškėtų šviesa...

    Nauja diena - nauja pradžia,
    tarytum naujas atgimimas.

Taisau sparnus, senas klaidas
į MEILĖS gelmę paskandinus.

    Žvaigždžių takai, erdvių aidai,
    beribiai toliai moja, kviečia - - -
    Pražys gyvybe pelenai,
    pakils į Tavo skaidrią šviesą!

Tikiu - yra slaptinga valanda,
kada žiedų kalba laukus pripildo,
kai pilkas pakelės akmuo
staiga pajunta savo gyvą širdį!

    Pabunda snaudžiantys laivai,
    į tolimą kelionę šaukia.
    Nebesustos, nebenugrims gelmėn!
    Tikiu - ir laukiu...