ŠVČ. MOTINA PRIE SŪNAUS KRYŽIAUS

Vynmedžio Šakelė

Motina Sūnaus Aukščiausio,
Skausmų jūra Tu lydėjai
Sūnų savo Mylimiausią
Mirt ant kryžiaus Atpirkėju.

    Į Jį merdintį žiūrėjai,
    Su Juo merdėjai - kentėjai,
    Kęsdama Sūnaus skausmuose
    Visa Jo Širdies liepsnose...

Meilė Sūnaus Visagalė
Mato Tavo Meilės galią, -
Kaip save. Tau duoda žmonės,
Kelki, puošk visus malone...

    O Motina šventa, padėki
    Pakilt žmonijai iš kalčių!
    Per Jį atgimt, tikėt, mylėti,
    Dėl Jo nebot skaudžių kančių.

(Iš kn.: Švč. Dievo Motinos Septyni skausmai. Kaunas. 1988. [Mašinraštis])