ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

     Lietuva - mano Šiaurės pašvaistė
     Ir gėlė sidabrinių rytų,
     Kas krauju tavo veidą nulaistė
     Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

          Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
          Tavo kojas gimtoj pakelėj,
          Kad iš tavo padangės lininės
          Kristų džiaugsmo dienos spinduliai.

     Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto,
     Iš tremtinio kelionės liūdnos,
     Glausčiau, tartum relikviją šventą,
     Radęs slenkstį namų pelenuos.

          Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo
          Ir pajust, kad po kojom esi,
          Lietuva, žemės žodi švenčiausias,
          Lietuva, žemės laimė šviesi!

(Iš rinkinio Šiaurės pašvaistė)