DANGAUS PAGUODA

    Aš tikiu - dangaus paguoda
    Raudančion žmogaus širdin ateis
    Po šaltuoju gruodžio gruodu
    Ir po vasaros vidurnakčio skliautais.

        Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų,
        Ne valdovų šio pasaulio parašais -
        Aš tikiu sunkiųjų metų
        Dievo žodžiais - pranašais.

    Aš tikiu - ne veltui vargo žemėj plūsta
    Skausmas rykšte ugnine -
    Aš tikiu dangaus galybių siųsta
    Sielai kenčiančiai išganymo žinia.

        Ir ji bus balta, kaip Užgimimo snaigė
        Vidury mirties žiemos,
        Ir ji bus Prisikėlimo varpas tam, kurs taigoj
        Meilės maldoje rymos.

    Ir ji bus karšta pietų padangės saulė,
    Ir sutirps joje kaip vaškas vergo pančių geležis,
    Ir po nuodėme numirusiam pasauly
    Dievo dienos žemiškais žiedais pražys.

(Iš rinkinio Šiaurės pašvaistė)