NORILSKO VYČIAMS

KŪRYBINIAI PUSLAPIAI

Eduardas Vodzinskas

Jūs augote laisvoj šalelėj
Ir ugdėte kilnius jausmus,
Bet viešpats skyrė jūsų daliai
Pajusti pragaro skausmus.

Į karo sūkurį patekę
Kitos neradot išeities,
Tėvynės ir namų netekę
Pakėlėt ginklą prie peties.


Papuolę priešui į nelaisvę
Kančioj turėjot ištvermės,
Po šiaurės švytinčia pašvaiste
Jūs nepraradote vilties.

Paniekinti ir iškankinti,
Bet vis nelinkę pasiduot,
Norilsko Vyčiais pavadinti
Beginkliai stojote kovot.

Padarėt galą jūs patyčioms,
Parodėt pavyzdį kitiems.
Garbė visiems Norilsko Vyčiams,
Ten kritusiems ir čia gyviems.