KOMUNISTAMS

Kasdien galite vinį kalti
Į tautos Kruviną Karstą.
Galite rankomis išgamų
Griauti šventovių kolonas,
Galite savo skerdyklose
Kankinimais išgauti ko jums reikia. 
Galite raudonai savo armijai 
Paminklus padėkos statyti.

Galite laužyti kryžius
Ir mokyti vaikus satanizmo.
Galite keisti istoriją
Ir vogti tautos brangenybes.
Iš Stalino malonės galite
Garbinti paleckius
Ir ordinus Kremliaus agentam kabinti.
Žudyti galite, tremti, laisvę ir 
Tautos garbę sutrypti.

Viską galite įvykdyti

Ir visos jūsų pastangos bus veltui.
Artinasi valanda pasmerkimo

Tironijos, skurdo, bado ir jūsų prakeikimo.

Pagal Kersnauską, savanoris Jurgis Čiplys