ATMINTINOS NUOTRAUKOS

Jojimo pamokos neužmirštamuose Panemunės šlaituose.

P.L.P. Karo Mokyklos IX Aspirantų Laida 1934 m.

I Aspirantų kuopa su savo karininkais ir kadru (XVI kadro laidos kariūnais); pirm. eilėje sėdi, iš d. į k.: kar. V. Smielauskas, kar. V. Kudžma, K. Kvedaras, Itn. Kazokaitis, Itn. Šapronas, mjr. Vertelis (kp. vadas), kpt. Ramanauskas, kar. V. Perminas (kp. viršila), kar. J. Krikštaponis, kar. Savitis, kar. Marčiukaitis.

Taktiniai pratimai lauke. Viduryje Itn. Liormanas, dešinėje priekyje kadro kar. gr. V. Kudžma ir kar. gr. J. Valenta.

 

Pamoka prie artilerijos pabūklo:    būsimasis karininkas privalo pažinti visas ginklo rūšis.

Už šias nuotraukas KARYS yra dėkingas p. J. Jasinskui, Ocean City, N. J.