Jogailos paminklas New Yorke, Centriniame Parke.

V. Maželio nuotrauka.