ŽYGIS

Vladas Būtėnas

Mes esame kariai mažos tėvynės,
Iš žemės veržias į širdis jėga.
Akiratyje žalios žalios plynios 
Į horizontus nubėgą.

Mes esame kariai mažos tėvynės,
O šitos žalios plynios mūs!
Virš jų saulutė rūpestingai rymo
Ir žvelgia protėvių akims į mus.

Ar jūs parodysite valandoj juodojoj
Plieninę galią jau užgesusių kartų? 
Vaikai arimų, saule nužertų!
Vaikai arimų saule nužertų!

 

Mes esame kariai mažos tėvynės,
Širdys’ žilųjų protėvių ugnis. 
Priglauskit atilsiui o, žalios plynios! ...
… Ir partizanų kyla jau vilnis ...