Vasario 21 d. žuvę partizanai

Užrašas kitoje pusėje: „Paparčiu miško prisiminimai. 1948 X 22".
Dešinėje - Jonas Kisielius-Genius. Kiti du neatpažinti.
(L Laurinsko asmeninė kolekcija)

Kisielius Jonas-Genius gimė 1917 m. lapkričio 3 d. Tauragės apskrities Eržvilko valsčiaus Pavidaujo kaime. Partizanas nuo 1944 m. Kęstučio apygardos štabo narys. Žuvo 1953 m. vasario 21d. Jurbarko rajono Kartupių kaime 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Foto: Antanas Rutkaukas-Žemaitis (1906-1948-02-21). Kovojo Dainavos apygardoje, Dzūkų rinktinėje, Punios Kunigaikščio Margio grupėje. Žuvo Gojaus miške, Prienų rajone

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 

Aleksandravičius Bronius iš Zailių k. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Berčiūnas Algirdas iš Atesnykų(?) k. 1923-1945.02.21. Žuvo Liepakojų mūšyje. Šarūno būrys.

Berčiūnas Juozas iš Atesnykų(?) k. 1917-1945.02.21. Žuvo Liepakojų mūšyje. Algirdo brolis. Šarūno būrys.

Brenkis Vincas. 1926-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose. Kušlio būrys.

Gaigalas Steponas nuo Anykščių. 1910-1945.02.21. Palių partizanas. Žuvo Liepakojų mūšyje.

Jarmala Antanas. 1926-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Jarmalavičius Alfonsas. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Katalynas    Stasys. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Krikščiūnas Juozas iš Simno. 1918-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Kušlys Feliksas. 1909-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose. Antano K. brolis. Partizanuose nuo 1945 m. žiemos.

Kušlys Antanas - Vilkas. 1911-1945.02.21. G. Želsvos k. Liudvinavo vlsč. Marijampolės apskr. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Partizanuose nuo 1944.08. Žuvinto palių partizanų būrio vadas. Žuvo Liepakojų k. Simno vlsč. Alytaus apskr.

Marcinkevičius Petras. 1911-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Miliauskas Juozas. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Navickas Leonas. 1922-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Nedzinskas Stasys. 1925-1945.02.21. Žuvo Liepakojų mūšyje.

Paršeliūnas Bolius. 1924-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Paršeliūnas Vincas iš Ivonkiškių(?) k. Miroslavo vlsč. 1915-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Pauža Stasys. 1925-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Petrukonis Vincas. 1919-1945.02.21. Žuvo Liepakojų mūšyje.

Petrukonis Vladas. 1919-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Stadalius Juozas. 1922-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Stenionis Juozas. G. Kalesnykų k. 1920-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose.

Šerkšnas Antanas iš Simno vlsč. Prygos k. 1914— 1945.02.21.    Vinco brolis. Žuvo Liepakojuose.

Šerkšnas Vincas iš Simno vlsč. Prygos k. 1911-1945.02.21. Žuvo Liepakojuose. Per karą buvo Stebulių apylinkės seniūnas.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Šeštakauskas Vladas, Jono iš Kalesnykų k. 1922 - 1945 02 21. Žuvo Liepakojuose.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Kazys Navickas-Medininkas, Rokiškio vls., Algirdo b. Ž.1946 02 21.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

CIJŪNAITIS VIKTORAS - Bijūnas, g.1919 03 08 Vyžuonėlėse. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1947 02 21 Biliakiemyje, Utenos vls., prie Žlėjų sodybos įrengtame bunkeryje. Kartu žuvo dar Vladas Ruzgas, Gasparas Regalas ir Petras Žlėja

REGALAS GASPARAS - Tigras, g.1920 m. Kišūnų k., Užpalių vls. Ūkininkas. Po karo slapstėsi prie P. Žlėjos sodybos Biliakiemio k. Suimtas partizanas A.Žvirblis kankinamas pasakė, kur yra bunkeris. 1947 02 21 slėptuvė buvo surasta. Su G.Regalu žuvo Vladas Ruzgas, Viktoras Cijūnaitis ir Petras Žlėja.

RUZGAS VLADAS - Dovydas iš Rukšėnų k., Utenos vls. Partizanas. Slapstėsi bunkeryje Biliakiemio k., netoli Z.Žlėjos sodybos. 1947 02 21 slėptuvę čekistai surado. Be Vlado Ruzgo, žuvo dar V.Cijūnaitis, G.Regalas ir P.Žlėja.

ŽLĖJA PETRAS - Užkurys, g.1920 m. Biliakiemio k., Utenos vls. Partizanas. Slapstėsi netoli namų įrengtame bunkeryje. Slėptuvė buvo išduota, ir 1947 02 21 žuvo kartu su G.Regalu, V.Ruzgu ir V.Cijūnaičiu. Žuvusieji atvežti į Uteną, užkasti gal kalnelyje prie Dauniškio ežero.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1950 m. vasario 21 d. - žuvo tėvūnijos vadas S. Bunga-Jūra.

https://partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

Alminas Adomas-Kūma, 1922-1950 02 21

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pd