Lapkričio 29 d. žuvę partizanai

Algio būrio partizanai. Iš kairės: 

Juozas Gavėnas-Šturmas, Vytautas Reklickas-Liočys  ir neatpažintas partizanas . (Genocido aukų muziejus)

Gavėnas Juozas-Šturmas gimė 1913 m. Ukmergės apskrities Deltuvos valsčiaus Jakutiškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Žuvus B. Narkevičiui-Algiui ir V. Reklickui-Liočiui, vadovavo Vyčio apygardos Algio būriui. Žuvo 1949 m. lapkričio 29 d. Ukmergės apskrities Ratkaučyznos kaime - buvo išduotas ir okupantų apsuptas sunaikinęs dokumentus nusišovė

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Duoba Bronius - Žandaras iš Maliejiškės k. Jankų vlsč. 1926-1946.11.29. Žuvo pas Zavecką Kampinių k. Jankų vlsč. Kartu žuvo V. Zaveckas ir B. Balsys. Buvo Žalgirio rinktinės būrio vadas. Dalyvavo Vierčiškės kautynėse, kuržuvo keliolika Barzdų stribų ir rusų.

Lukšys Pijus. ?-1946.11.29. Žalgirio rinktinė.

Pauža Vytautas, Felikso s.,-Šaulys iš Žečkalnių k. Barzdų vlsč. 1925-1946.11.29. Žalgirio rinktinė. Baigęs 4 klases. Žuvo prie Višakio Rūdos (Viltrakių, Miknaičių k. apylinkėse) su draugais veždamas maistą. Buvo niekinamas Griškabūdyje. Vilko brolis.

Pranskaitis Stasys - Liūtas. G. 1917 m. Zūkų k. Jankų vlsč. Žuvo 1946.11.29 Sūkuriškės girininkijoje, Jankų vlsč.

Šiupaila Zigmas-Tūzas iš Barzdų k. 1919-1946.11.29. Į partizanus išėjo tuoj po karo. Žalgirio rinktinė. Kartu žuvo V. Pauža-Šaulys ir kiti.

Totoraitis Stasys - Audra. G. 1925 m. Plieniškių k. Šakių vlsč. Žuvo 1946.11.29. Žalgirio rinktinė.

Zaveckas Vytautas - Vabalas. G. 1926 m. Kampinių k. Pilviškių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Žuvo 1946.11.29 savo namuose kartu su Duoba-Žandaru ir B. Balsiu.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Julius Stakė-Žydas, Subačiaus vls., Aukštuolių k., Vilko b. Ž.1949 11 29.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

1944m. lapkričio 29d. prie Anyžių kaimo žuvo būrio vadas P.Bertašius.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-14-1995.pdf