Konstantinas Liuberskis - Žvainys

1913 07 23–1969 10 02

Kostas (Konstantinas) Liuberskis gimė 1913 m. liepos 23 d. Šiaulių aps. Žagarės vls. Stungių k. 1934 m. baigė Kauno karo aviacijos mokyklos puskarininkių lakūnų skyrių, tarnavo karo lakūnu. 1940 m. rugpjūčio 28 d. apdovanotas „Plieno sparnų“ garbės ženklu. Tų pačių metų spalio 28 d. išėjo į atsargą turėdamas viršilos laipsnį. Pirmosios sovietinės ir vokiečių okupacijų laikotarpiu gyveno Šiauliuose.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, K. Liuberskis iki 1950 m. slapstėsi. Išvengęs saugumo mėginimo suimti, 1950 m. įstojo į Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos Ąžuolo partizanų būrį. Netrukus buvo paskirtas Juozapavičiaus tėvūnijos Organizacinio skyriaus viršininku. 1952–1955 m. kartu su Steponu Erstikiu-Patašonu leido partizanų laikraštį „Partizanų šūviams aidint“, 1956–1957 m. šį laikraštį (1956 m. pervadintas į „Partizanų šūvių aidą“) leido vienas. Spaudoje pasirašinėjo Rimvydo, Vaidilos ir Vaidevučio slapyvardžiais. Paskutinis laikraščio numeris pasirodė 1957 m.

Tai vienas ilgiausiai leistų Lietuvos partizanų leidinių. 1969 m. spalio 2 d. K. Liuberskį-Žvainį Akmenės r. Menčių ir Liepkalnio k. apylinkėse nužudė saugumo darbuotojai.

2003 m. spalio 22 d. K. Liuberskiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2004 m. vasario 27 d. d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. gegužės 9 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (po mirties).

 

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Steponas Erstikis-Patašonas (kairėje) ir Kostas Liuberskis-Žvainys (dešinėje).

Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai miško stovyklavietėje. Iš kairės: neatpažintas partizanas, Kostas Liuberskis-Žvainys, Julius Adomaitis-Erdvilas, Steponas Erstikis-Patašonas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Laikraštis „Partizanų šūviams aidint“, LLKS Juozapavičiaus tėvūnijos organas. Nr.1, 1952 m. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Vakarų Lietuvos partizanų sritis,

Atlasas, V., LGGRTC, 2010, p. 280–281.

 

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/10/201410_liuberskis_biog.pdf