Žemaitijos partizanų Vasiliauskų šeima

Keturi iš šešių brolių partizanų Vasiliauskai, kilę nuo Luokės. Iš kairės: Antanas (g. 1930), Justinas (g. 1932), Blažiejus (g. 1922) ir Vytautas (g. 1927). Žuvo visi kartu 1949.09.29

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/motinele-auginai.htm

Vasiliauskai

Vasiliauskai, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui šeima iš Žemaitijos – 6 broliai partizanai ir jų sesuo. Tėvai ūkininkai Pranas Vasiliauskas (m. 1938) ir Kazimiera Vasiliauskienė (1895–1990) kilę iš Pavirvyčio vienkiemio (prie Biržuvėnų, Luokės vlsč.). Jų sūnūs Blažiejus (1922 02 03–1949 09 29), Boleslovas (1924 11 22–1947 09 17), Danielius (1926–1947 09 08), Vytautas (1927–1949 09 29), Antanas (1930–1949 09 29) ir Justinas (1932–1949 09 29) buvo Šatrijos rinktinės Luokės kuopos kovotojai, sesuo Elena (g. 1928) – 1946–47 Klaipėdoje veikusios Lietuvos laisvės armijos  neginkluotos Šatrijos grupės steigėja ir vadovė; 1947–54 kalinta Kazachijos lageriuose. Danielius iki apie 1944 mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, su Vytauto Didžiojo universitete studijavusiu broliu Jonu (1944 07 pasitraukė į Vokietiją) įstojo į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą , vėliau abu – į Lietuvos laisvės armiją. 1944 08 Danielius su Blažiejumi ir Boleslovu dalyvavo prie Platelių ežero vykstančiuose šios armijos karių apmokymuose; Danielius kelias savaites Karaliaučiuje mokėsi sprogdintojo specialybės.

Danielius, Blažiejus (slapyvardis Blinda; 1999 pripažintas kariu savanoriu ir suteiktas leitenanto laipsnis, po mirties) ir Boleslovas (slapyvardis Vasaris; 1999 pripažintas kariu savanoriu ir suteiktas vyriausiojo leitenanto laipsnis, po mirties) partizanais tapo 1944 10. Danielius žuvo kautynėse su saugumiečiais Kiršiuose (Tryškių apylinkės), Boleslovas – netoli Pavirvyčio kartu su 6 kovotojais. Blažiejus buvo Luokės būrio vadas. LSSR Valstybės saugumo ministerijos kareiviams apsupus Biržuvėnų miške įrengtą būrio bunkerį, jis buvo sužeistas (mirė saugumiečių vežamas į Luokę), Vytautas (slapyvardis Vyturėlis), Antanas ir Justinas (slapyvardis Jurgis) žuvo. Visų keturių kūnai buvo išniekinti prie Luokės vlsč. stribų būstinės, vėliau sumesti už Luokės miestelio į bulvių senrūsius. Artimiesiems kūnus slapta išvežus, Antano palaikai buvo palaidoti Viekšnalių apylinkėse, kitų 3 brolių – Byvainių miške; 1990 perlaidoti Luokėje. Visi 6 broliai apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais (2001, po mirties), jų motina – Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (1999, po mirties).

Geistautas Gečiauskas

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Vasiliauskai-99938