SUTRUMPINIMAI

AK - Armija krajova

ap. - apyrašas

aps. - apskritis

AS - apskrities skyrius

AT - Aukščiausioji Taryba

b. - byla

CK - Centro komitetas

ČK - Ypatingoji komisija (rus. Črezvyčainaįa komissija)

ČVG - čekistinė kariuomenės grupė (rus. čekistsko-vojskovaja gruppa)

DŽDT - darbo žmonių deputatų taryba

f. - fondas

GRU - Vyriausioji žvalgybos valdyba (rus. Glavnoje razvedyvatelnoje upravlenije)

KGB - Valstybės saugumo komitetas (rus. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti)

KPZ - daboklė, areštinė (rus. kamera predvaritelnovo zakliučenija)

KT - karo tribunolas

KU - Kauno universitetas

l. - lapas

LLA - Lietuvos laisvės armija

LLKS - Lietuvos laisvės kovos sąjūdis

LKJS - Lietuvos komunistinio jaunimo sąjunga

LLKJS - Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjunga

LKP - Lietuvos komunistų partija LKP(b) - Lietuvos komunistų partija (bolševikų)

LKT - Liaudies Komisarų Taryba LSSR - Lietuvos sovietų socialistinė respublika

LTSR - Lietuvos tarybų socialistinė respublika

LŪT - Liaudies ūkio taryba MA - mokslų akademija

MANP - mašinų ir arklių nuomos punktas

MS - miesto skyrius

MT - Ministrų Taryba

MTS - mašinų traktorių stotis

ŠD - šaulių divizija

ŠP - šaulių pulkas

VDU - Vytauto Didžiojo universitetas

- aukštų dažnių ryšys (rus. vysokočastotnaja sviaz)

VČK - Visos Rusijos ypatingoji komisija (rus. Vserossijskaja črezvyčainaja komissija)

VKP(b) - Visasąjunginė komunistų partija (bolševikų)

VLKJS - Visasąjunginė Lenino komunistinio jaunimo sąjunga

VPI - Vilniaus pedagoginis institutas

VRLK - Vidaus reikalų liaudies komisariatas

VRM - Vidaus reikalų ministerija

VSLK - Valstybės saugumo liaudies komisariatas

VSM - Valstybės saugumo ministerija

VU - Vilniaus universitetas

ŽŪA - Žemės ūkio akademija

NKGB - Valstybės saugumo liaudies komisariatas (rus. Narodnyj komisariat gosudarstvennoj bezopasnosti)

NKVD - Vidaus reikalų liaudies komisariatas (rus. Narodnyj komisariat vnutrennich del)

OBB - Kovos su banditizmu skyrius (rus. Otdel borby s banditizmom) OGPU - Jungtinė valstybinė politinė valdyba (rus. Objedinionnoje gosudarstvennoje političeskoje upravlenije)

OS - organizacinis sektorius

OSO - Ypatingasis pasitarimas (rus. Osoboje sovesčanije)

RA - Raudonoji armija

RS - rajono skyrius

sr. - sritis

SSKP - Sovietų Sąjungos komunistų partija

SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga