Bunkeris, kur žuvo Julijonas Būtėnas

 „Į laisvę" Nr. 124 išspausdintame reportaže apie Julijoną Būtėną „Kryžiai prie bunkerio" autorė Vitalija Kazilionytė jautriai aprašė tamsų ir drėgną bunkerį, kuriame Julijonas Būtėnas ir kiti partizanai gyveno. Autorės rūpesčiu neseniai gavome ir to bunkerio vidaus nuotraukas.

Ta pačia proga norime atitaisyti porą klaidų aname V. Kazilionytės reportaže. Pačiame pirmame sakiny (psl. 48) buvo išspausdinta „apie Broniaus Kuzmicko žūtį", o turėjo būti „Broniaus Krivicko". Sekančiame psl. sakinys, kur rašoma apie Petro Būtėno sodyboje pastatytą paminklą, turėjo prasidėti taip: „Sodyboje brolio Petro sūnaus Donato rankomis..." Autorės ir skaitytojų atsiprašome (Red.).