LIETUVI NEUŽMIRŠK!

       LIETUVI NEUŽMIRŠK!

1.    Kun. Alfonsas SVARINSKAS

2.    Kun. Sigitas TAMKEVIČIUS

3.    Jadvyga BIELIAUSKIENĖ

4.    Sergiejus KOVALIiOVAS

5.    Viktoras PETKUS

6.    Balys GAJAUSKAS

7.    Vytautas SKUODIS

8.    Povilas PEČELIŪNAS

9.    Gintautas IEŠMANTAS

10.    Antanas TERLECKAS

11.    Julius SASNAUSKAS

12.    Mečislovas JUREVIČIUS

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!