Kviečiame dalyvauti monsinjoro Alfonso Svarinsko pirmųjų mirties metinių minėjimo renginiuose

Šaltinis: www.tiesos.lt

2014 metų liepos 17-ąją Vilniuje mirė partizanas ir politinis kalinys, aktyvus tikinčiųjų teisių gynėjas ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ autorius, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kapelionas, dimisijos pulkininkas monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Algirdo Patacko žodžiais tariant, „Kristaus kareivis ir apkasų žmogus, visą gyvenimą praleidęs kovose už Dievą ir Tėvynę“.

Liepos 17–18 dienomis vyks mons. A. Svarinsko pirmųjų mirties metinių minėjimo renginiai.

Penktadienį, liepos 17-ąją, 12 val. prie partizanų atminimo akmens Lukiškių aikštėje garbingą Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo kovų dalyvį pagerbti rinksis Laisvės gynėjai. 18.30 val. Vilniaus Arkikatedroje vysk. emeritas Jonas Kauneckas aukos Monsinjoro pirmųjų mirties metinių šv. Mišias. Po jų 19.30 val. prie namo, kuriame buvo įsikūręs mons. A. Svarinskas, bus atidengta Jo atminimo lenta.

Šeštadienį, liepos 18 d., 11 val. Dukstynos kapinėse Ukmergės rajone bus pašventintas Monsinjoro kapo paminklas, 12 val. – mons. A. Svarinsko įkurtame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke Kadrėnuose bus pašventintas Jo atminimo kryžius. Po 12.30 val.  aukojamų šv. Mišių įvyks iškilmingas mons. Alfonso Svarinsko pirmųjų mirties metinių minėjimas.

Kviečiame visus dalyvauti.

* * *

Pagerbdami šviesų monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimą primename pastarųjų metų Tiesos.lt publikacijas, kuriose jis skaudžiai sielojosi dėl nepriklausomoje Lietuvoje išsikerojusio melo ir neteisingumo:

Monsinjoro Alfonso Svarinsko „Nepataisomasis“: rašau apie žmones, kurie ir patys aukojosi, ir kitus įkvėpė aukotis

Monsinjoras A.Svarinskas: Ar sulauksim tų laikų, kada bus Lietuvos valdžia?

Monsinjoras A.Svarinskas: „Aiškūs idealai – Dievas ir Tėvynė“

Irena Petraitienė. Alfonso Svarinsko byla

In memoriam: monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Letas Palmaitis. Alfonsas Svarinskas – krikščionybės vaidmens liudijimas

Dalius Stancikas. Be teisės pasikeisti: kun. A. Svarinsko prisiminimui

Daiva Tamošaitytė: „Didvyriai išeina, legenda lieka“

Vincentas Lizdenis. Kunigas