Liepos 1 d. žuvę Partizanai

Vytauto apygardos partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės:pirmas - apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis, antras - Bronius Keblys-Ūsas. Antroje eilėje iš kairės penktas - Vincentas Laucius-Kirvis. Kiti neatpažinti.(Genocido aukų muziejus)

Keblys Bronius-Ūsas gimė 1919 m. Utenos apskrities Vyžuonų valsčiaus Galelių kaime. Partizanas nuo 1945 m. Nuo 1947 m. liepos mėn. — Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos vadas. Žuvo 1949 m. liepos 1 d. Utenos apskrities Kileviškių kaime

Algimanto ir Vytauto apygardų vadų susitikimas. Sėdi šeši: Vincas Kaulinis-Miškinis, Antanas Slučka-Šarūnas, Bronius Kazickas-Saulius, Bronius Keblys-Ūsas, Jonas Bartašius-Saulius, Laimutis, Albertas Nakutis-Viesulas. Stovi šeši: Povilas Baronas-Briedis, Jurgis Urbonas-Lakštutis, (?), Balys Žukauskas-Žaibas, (?), Antanas Starkus-Montė. 1949 m. nuotr.

Nuotraukos iš asmeninio Romo Kauniečio archyvo

Šaltinis: http://kmintys.lt/2017/08/22/aukstaitijos-partizanu-buriu-vienytojas-antanas-slucka-sarunas/

 

Vytauto apygardos partizanai pietauja. Guli iš kairės antra Donata Petronytė-Čigonaitė, ketvirtas – Liūto rinktinės Beržo kuopos vadas Bronius Keblys-Ūsas, penktas – apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis, šeštas – Antanas Grižas-Liepsna, septintas – Liūto rinktinės vadas Jonas Morkūnas-Šiaurys, aštuntas – Antanas Petronis-Perkūnas, devintas – Tauro būrio vadas Jonas Kemeklis-Rokas. 1947 m.

 

Šaltinis: http://genocid.lt/muziejus/lt/885/a/file=1253/

 

Stumbrys Aloyzas-Keleivis gimė 1929 m. lapkričio 10 d. Kelmėje. Pogrindinės organizacijos, veikusios Kelmės gimnazijoje, narys. Saugumui atskleidus organizaciją ir prasidėjus areštams, A. Stumbrys tiesiai iš gimnazijos suolo pasitraukė į Kęstučio apygardos partizanų gretas. Nuo 1949 m. - Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono vadas. Žuvo 1952 m. liepos 1 d. Raseinių rajono Paviduklės kaimo apylinkėse kartu su būriu verždamasis iš apsupties

 

Viduklės apylinkių partizanas Aloyzas Stumbrys-Keleivis.

(L laurinsko asmeninė kolekcija)

Šaltinis: http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

PALIŪNAS Povilas, g. 1908 Tilindžiuose, Betygalos v. 1939 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Rusų ir vokiečių okupacijos metais slapstėsi. Rusams antrą kartą okupavus Lietuvą, tapo partizanu. Žuvo 1946 07 01 Alksėnuose, Krakių v., netoli Buinevičiaus sodybos.

Šaltinis: http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Partizanas Pranas Jurkėnas-Eimutis, gimęs 1932 m. Kirkų kaime. 1953 m. liepos 1-osios naktį smogikų „Globuso“ ir „Gedimino“ buvo nužudytas atidarant bunkerį Plentaukos vienkiemyje prie Garbėnų miško.

Šaltinis: http://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

 

 Šiugždinis Juozas - Katiuša iš Pakampiškių k. 1916 - 1945 07 01.Žuvo tėviškėje.

Šaltiniai: http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

http://www.partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm