Rūtos Trimonienės straipsniai (2015–2023 m.)

Pateikiama beveik 200 Rūtos Trimonienės straipsnių apie pokario partizanų kovas, partizanus. Straipsniai sugrupuoti pagal temas, apygardas ir surikiuoti pagal įvykių datas. Tai mini enciklopedija apie pokario laisvės kovas - labai naudinga bet kuriam lietuviui - bet kokio amžiaus, išsilavinimo ir gyvenamos vietos. Straipsniai pateikiami dviem formatais: kaip web svetainės straipsniai ir PDF formatu - galima skaityti tiek su kompiuteriu, tiek su mobiliais telefonais bei planšetėmis. 

1945 m. mūšiai

Juodgirio mūšis (1945 m. vasario 9 d.)

Juodgirio.pdf

Panaros kautynės (1945 m. vasario 28 d.)

panaros.pdf

Kiauneliškio mūšis (1945 m. kovo 11–12 d.)

kiauneliskio_kautynes

Ažagų-Eimuliškio mūšis (1945 m. kovo 27 d.)

Azagu-kautynes.pdf

Vilkabrukių kautynės (1945 m. balandžio 17 d.)

Vilkabrukiu_kautynes

Valkų kautynės (1945 m. gegužės 12 d.)

valku_kautynes.pdf

Kalniškės mūšis (1945 m. gegužės 16–17 d.)

Kalniskes_musis.pdf

Pirmasis Varčios mūšis (1945 m. birželio 14 d.)

I_Varcios_musis.pdf

Antrasis Varčios mūšis (1945 m. birželio 23 d.)

II_Varcios_musis.pdf

Virtukų kautynės (1945 m. liepos 22 d.)

Virtuku_kautynes.pdf

Palių mūšis (1945 m. rugpjūčio 6–15 d.)

Paliu_musis.pdf

1949 m. vasario 16 d.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija

1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija

Deklaracija.pdf

Jonas Žemaitis-Vytautas (1909 03 15–1954 11 26)

J_Zemaicio_biogr

Jono Žemaičio-Vytauto suėmimas (1953 05 30)

J_Zemaicio_suemim

Aleksandras Antanas Grybinas-Faustas (1920 09 20–1949 09 28)

A_A_Grybinas_biogr

Vytautas Gužas-Galiandra, Mindaugas, Kardas (1920 01 02–1949 06 11)

V_Guzo_biogr.pdf

Juozapas Šibaila-Diedukas, Merainis (1905 03 18–1953 02 11)

J_Sibaila_2023.pdf

Bronislovas Liesis-Kaukas, Ėglis, Naktis (1922 04 16–1949 08 13)
Antanas Liesis-Idenas, Tvanas (1922 04 16–1950 ?)

B_ir_A_Liesiu.pdf

Leonardas Vilhelmas Grigonis-Žvainys, Krivis, Danys, Užpalis (1905 12 14–1950 07 22

Grigonio_biogr.pdf

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918 03 06–1957 11 29)

Ramanausko_biogr

Petras Bartkus-Sąžinė, Dargis, Mažrimas, Alkupėnas, Žadgaila (1925 05 30–1949 08 13)

P_Bartkaus_biogr.pdf

 Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS)

Kazimieras Alfonsas Pyplys-Mažytis, Audronis (1923 01 21 –1949 09 23)

K_Pyplio_biografija

Henrikas Sas-Danilavičius-Vidmantas (1922 07 18–1949 11 01)

H_Sas_Danilaviciaus

Juozas Albinas Lukša-Vytis, Kazimieras, Skirmantas, Arminas, Skrajūnas, S. Mykolaitis (1921 08 04–1951 09 04)

Lukšos_žutis.pdf

Sergijus Staniškis-Antanaitis, Litas, Viltis (1900 02 10–1953 02 03)

staniskis_biog.pdf

Povilas Žilys-Klevas, Audrūnas (1918 10 24–1953 02 11)

P_Zilys_2023.pdf

Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų sritis

Juozas Vitkus-Kazimieraitis (1901 12 10–1946 07 02)

Juozas_Vitkus.pdf

Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities ir Dainavos apygardos partizanų žūtis (1947 m. rugpjūčio 11 d.) 

470811_vado_zutis

Dominykas Jėčys-Ąžuolis (1896 10 20–1947 08 11)

D_Jecio_biogr.pdf

Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo žūtis (1951 m. vasario 15 d.)

PLPS_zutis.pdf

Konstantas Baliukevičius-Tylius, Rainys (1926 09 02–1951 02 15)

baliukevicius_biogr

A (nuo 1946 m. balandžio mėn. – Dainavos) apygarda

1945 11 18 – 1954 08 18

Vadai

Juozas Vitkus-Kazimieraitis (1945 m. lapkričio 30 d.–1946 m. balandžio 23 d.)

Dominykas Jėčys-Ąžuolis (1946 m. gegužės 15 d.–1947 m. rugpjūčio 11 d.)

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1947 m. rugsėjo 25 d.–1948 m. lapkričio 14 d.)

l. e. p. Benediktas Labėnas (Labenskas)-Kariūnas (1948 m. lapkričio 14 d.–1949 m. kovo 7 d.)

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (1949 m. gegužės 20 d.–1950 m. birželio 24 d.)

Juozas Gegužis-Laisvūnas, Diemedis (1950 m. liepos 12 d.–1951 m. rugsėjo 27 d.)

l. e. p.  Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1951 m. rugsėjo 27 d.–1951 m. spalio 18 d.)

Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys, Vincas (1951 m. lapkritis–1952 m. rugpjūčio 30 d.)

 

Partizanų priesaika (1945 m. vasario 6 d.)

partizanu_priesaika

Zigmas Šerkšnas-Tigras (1924 02 28–1947 02 26)

Z_Serksno_biogr.pdf

1947 m. gegužės 18 d. žūtis

0518_partizanu_zutis

1947 m. rugsėjo 22 d. žūtis

0922_partizanu_zutis

Kovo 6-7 d. žuvę partizanai

DA_zutis.pdf

Benediktas Labėnas (Labenskas)-Kariūnas (1918 02 20–1949 03 07)

labenas_biog.pdf

Vaclovas Voveris-Žaibas (1922 02 17–1949 03 07)

voveris_biogr.pdf

1949 m. rugsėjo 23 d. žūtis

490923_TA_DA_zutis

1949 m. lapkričio 26 d. žūtis

491126_zutis.pdf

1949 m. gruodžio 15 d. žūtis

J_Kriksciuno_zutis

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas (1919 09 19–1949 12 15)

J_Kriksciuno_biogr

1950 m. birželio 24 d. žūtis

19500624_zutis.pdf

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (1925 01 01–1950 06 24)

L_Baliukeviciaus

1951 m. vasario 6 d. žūtis

DA_SR_zutis.pdf

1951 m. gegužės 23 d.  žūtis

PLPS_zutis2.pdf

1951 m. rugsėjo  27 d. žūtis

19510927_zutis.pdf

Juozas Gegužis-Laisvūnas, Diemedis (1923 04 17–1951 09 27)

DA_vadas_Geguzis

Paskutinis apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys, Vincas (1923 04 03–1954 08 18)

daunoras_biogr.pdf

Tauro apygarda

Jonas Kleiza-Siaubas, Žalvarinis (1917 (1918) –1946 04 19)

TA_ZR_zutis.pdf

Vaclovas Navickas-Perkūnas, Auksutis, Rytas (1910 12 10–1946 10 28)

V_Navicko_biografija

Leonas Taunys-Kovas (1900 11 12–1946 11 26)

L_Taunys.pdf 

1947 m. sausio 4 d. žūtis

470104_vado_zutis

1947 m. kovo 26 d.  žūtis

Marijamp_gimnazistai

1947 m. rugsėjo 24 d. žūtis

470924_stabo_zutis

Justinas Lelešius-Grafas, Krivaitis (1917 11 23–1947 09 24)

J_Lelesiaus_biogr.pdf

Pranas Kučinskas-Ainis (1918 07 10–1947 12 26)

Kucinsko_zutis.pdf

1948 m. sausio 6 d. žūtis

480106_TA_zutis

Vasario 1-2 d. žuvę partizanai

19480201_TA_zutis

Antanas Baltūsis-Žvejys (1915 04 08–1948 02 01)

baltusis_biogr.pdf

Kovo 17-18 d. žuvę partizanai

TA_GVR_zutis.pdf

Kazys Algirdas Varkala-Žaliukas, Daumantas (1924 08 01 –1948 03 17)

varkala_biogr.pdf

Vincas Strimas-Šturmas (1921 01 15–1948 04 29)

strimas_biogr.pdf

1948 m. rugpjūčio 10 d. žūtis

TA_J_Alesciko_zutis

Jonas Petras Aleščikas-Gediminas, Gintautas, Margis, Rymantas (1916 06 04–1948 08 10)

Alesciko_biogr.pdf

1948 m. lapkričio 3 d. žūtis

1103_partizanu_zutis

1949 m. sausio 20 d. žūtis

490120_TA_VR_zutis

1949 m. vasario 28 d. žūtis

19490228_TA_zutis

Stanislovas (Stasys) Jaloveckas-Kiškis, Mindaugas (1923 04 21–1949 02 28)

S_Jaloveckas.pdf

Juozas Baltrušaitis-Tigras (1926 07 21–1949 07 22)

J_Baltrusaicio_biogr

1949 m. spalio 18 d. žūtis

491018_TA_KR_zutis

Jonas Valenta-Čempionas (1917 11 30–1949 11 14)

J_Valentos_zutis.pdf

Feliksas Žindžius-Tigras (1912 04 21–1950 09 27)

F_Zindziaus_zutis.pdf

1950 m. vasario 9 d. žūtis

TA_VR_zutis.pdf

Vitalius Gavėnas-Vampyras, Granitas (1922 08 12–1950 02 09)

gavenas_biogr.pdf

1950 m. birželio 23 d. žūtis

zutis_1950_06_22-23

Anzelmas Algimantas Matūnas-Neptūnas (1923 01 11–1950 06 23)

A_A_Matunas.pdf

Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas (1920 08 01–1951 02 02)

Vitkausko_biografija

Paskutinis Tauro apygardos partizanas Justinas Balčius-Plutonas (1931 11 22–1957 07 27)

J_Balciaus_biogr.pdf

Antanas Ylius-Vilkas (1909 04 21–1994 07 08)

Ylius_biografija

Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų sritis

Aleksandras Milaševičius-Radvila, Ruonis, Vairas (1906 08 25–1949 09 09)

Milasevicius_biogr.pdf

Vasario 10 d. žuvę partizanai

vasario_10.pdf

Vaclovas Ivanauskas-Vytenis, Gintautas, Henrikas (1923 11 06–1951 02 10)

ivanauskas_biogr.pdf

Kęstučio apygarda

Vasario 19-20 žuvę partizanai

genio_zutis.pdf

Vasario 23 d. žuvę partizanai

0223_partizanu_zutis

Vasario 16 d. žuvę partizanai

JKA_VDR_zutis.pdf

1947 m. balandžio 9 d. Jungtinės Kęstučio apygardos vado žūtis

JKA_vado_zutis.pdf

Aleksas Valančius-Oksas, Tauras (1909–1947 08 11)

VR_Valanciaus.pdf

Sausio 16 d. žuvę partizanai

480116_JKA_zutis

Juozas Čeponis-Tauragis, Budrys (1907 02 22– 1948 01 16)

ceponis_biogr.pdf

1948 m. gruodžio 3 d. Bedančių kautynės

19481203_zutis.pdf

1949 m. birželio 8 d. žūtis

KA_BR_zutis.pdf

1949 m. birželio 8 d. apygardos vado žūtis

KA_stabo_zutis.pdf

Aleksandras Mieliulis-Algimantas, Neptūnas (1923 01 20–1949 06 08)

A_Mieliulis_biogr.pdf

1949 m. birželio 27 d.  žūtis

490627_KA_BR_zutis

1949 m. liepos 27 d.  žūtis

KA_VR_zutis_19490727

Antanas Tamošaitis-Neptūnas, Treniota, Rubinas (1928 09 17–1949 07 27)

A_Tamosaicio_biogr

Stasys Jarmala-Šarūnas, Briedis (Vincas Ulevičius-Audrūnas) (1908 11 06–1949 10 03)

S_Jarmalos_zutis

1950 m. kovo 3 d. žūtis

500303_KA_zutis.pdf

1950 m. birželio 16 d. žūtis

zutis_19500616.pdf

1953 m. sausio 17 d.  žūtis

1953_01_17_zutis.pdf

19530117_zutis.pdf

Antanas Bakšys-Germantas, Klajūnas, Senis (1923 06 13–1953 01 17)

baksys_2023.pdf

1953 m. birželio 19 d. žūtis

19530619zutiz.pdf

Povilas Morkūnas-Rimantas (1920 11 20–1953 06 19)

P_Morkuno_biog.pdf

1953 m. rugsėjo 19 d. žūtis

KA_zutis_1953_09_19

Paskutinis apygardos vadas Jonas Algirdas Vilčinskas-Algirdas (1930 02 11–1953 09 19)

J_A_Vilcinskas.pdf

1959 m. gegužės 4 d. žūtis

19590504_PZ_zutis

Kentros

 

Prisikėlimo apygarda

1949 m. sausio 25 d. žūtis

prisikelimo_zutis.pdf

1949 m. rugpjūčio 13 d.  žūtis

19490813_PA_zutis

Jonas Vytautas Šniuolis-Vytenis, Svajūnas (1924 01 01–1949 08 13)

Sniuolio_biopgr.pdf

1949 m. rugpjūčio 27 d. žūtis

PA_KZR_zutis.pdf

Pranciškus Muningis-Žvelgaitis (1911 10 02–1949 08 27)

Muningio_biogr

Petras Ulčinas-Gintaras, Uošvis (1903 08 13–1950 06 16)

Ulcino_zutis.pdf

1950 m. liepos 22 d. žūtis

19500722_zutis

1950 m. rugpjūčio 18 (19) d. žūtis

19500819_zutis

Paskutinis apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915 05 01–1952 10 01)

J_Paliuno_biogr.pdf

Laurynas Mingilas-Matukas, Aidas, Džiugas (1926 09 25–1953 03 14)

L_Mingilo_zutis.pdf

Julius Adomaitis-Erdvilas (1931–1958 09 19)

0919_partizano_zutis

Steponas Erstikis-Patašonas (1920 03 03–1959 (1960) (?))

Erstikio_biografija

Paskutinis apygardos vadas Konstantinas Liuberskis-Žvainys (1913 07 23–1969 10 02)

K_Liuberskio_zutis

Žemaičių apygarda

Adolfas Kubilius-Adys, Jurgis Vaišvila, Balys, Šilo Velnias (1918 07 26–1946 03 09

A_Kubiliaus_biogr.pdf

Fortūnatas Ašoklis-Pelėda Kazys, Mindaugas, Juozas Vilkas  (1907 05 03–1946 09 21)

F_Asoklio_biogr.pdf

Jonas Semaška–Liepa, Rikis (1907 11 24–1947 01 21)

Jonas_Semaskos.pdf

1947 m. balandžio 9 d. žūtis

0409_ZA_vado_zutis

plk. Kazimieras Antanavičius-Tauras (1908 01 16–1947 04 09)

K_Antanaviciaus_bio

1948 m. gegužės 26 d. žūtis

0526_partizanu_zutis

Jurgis Keras-Bijūnas (1903 09 17–1948 05 26)

ZA_vadas_J_Keras

1948 m. rugpjūčio 5 d. žūtis

0805_partizanu_zutis

1948 m. rugpjūčio 7 d. žūtis

19480807_zutis.pdf

Ignas Šapkūnas (Šapkauskas)-Meistras, Meisteris, Buržujus (1918 01 09–1949 04 28)

ZA_SR_partizanu_zutis

1949 m. rugpjūčio 27 d. žūtis

490827_ZA_VR_zutis

Kajetonas Matijošaitis-Vaidila (1917 08 22–1950 01 20)

19500120_zutis.pdf

1950 m. gegužės 2 d. žūtis

19500502_zutis.pdf

Kazys Andruška-Linksmutis Kazys, Kerštas (1923 04 12–1950 05 22)

K_Andruskos_zutis.pdf

1950 m. birželio 3 d. žūtis

zutis_1950_06_03

1950 m. spalio 15 d. žūtis

19501015_zutis

1950 m. spalio 27 (28) d. žūtis

19501027-28_zutis

Juozapas Katkus-Anužis Jonas, Nikiforas (1918 03 19–1950 10 27 (28))

J_Katkaus_biogr.pdf

1951 m. lapkričio 23 d. žūtis

ZAKR_zutis_1951.pdf

Kazimieras Kontrimas-Kontautas, Montė, Tėvas (1913 12 16 –1952 10 30)

K_Kontrimo-Montes_biografija

Petras Balčinas-Pušis, Radvila (1918 12 17–1952 11 12)

P_Balcino_biogr.pdf

Liudvikas Rėkašius-Vėtra (1920 09 15–1952 12 23)

L_Rekasiaus.pdf

1953 m. kovo 19 d. žūtis

ZA_SR_zutis.pdf

1953 m. rugpjūčio 23 d. žūtis

1953.08.23_zutis.pdf

Vladas Montvydas-Žemaitis, Aušra, Kęstutis, Etmonas (1911 09 01–1953 08 23)

Montvydo_bio.pdf

Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų sritis

1949 m. spalio 28 d. žūtis

491028_KM_zutis

Antanas Slučka-Šarūnas (1917 04 19–1949 10 28)

sluckos_biogr.pdf

Joana Railaitė-Slučkienė-Neringa (1920 08 05–1949 10 28)

Railaites_biogr

1951 m. kovo 19 d. žūtis

319_RLPS_VA_zutis

Vytautas Valentinas Pakštas-Naras, Vaidotas (1922 02 14–1951 03 19)

pakstas_biogr.pdf

1951 m. balandžio 11d. žūtis

RLPS_VA_zutis.pdf

Balys Vaičėnas-Lordas, Pavasaris, Liubartas (1915 11 23–1951 04 11)

vaicenas_biogr.pdf

Bronius Krivickas–Vilnius, Gintaras (1919 11 17–1952 09 21)

Krivicko_biogr.pdf

 Dariaus ir Girėno rinktinė

Jonas Alenčikas-Dragūnas (1919 08 26–1946 02 16)

Alenciko_biogr

Albinas Tindžiulis-Dėdė (1910 09 11–1949 01 31)

Tindziulio_biogr

1950 m. liepos 30 d. žūtis

19500730_zutis.pdf

Žalioji rinktinės

Steponas Gerdžiūnas-Gegužis (1907 12 21–1945 09 06)

S_Gerdziunas.pdf

Vasario 13 d. žuvę partizanai

460213_LLA_zutis.pdf

Ladislovas (Vladas) Jozokas-Petraitis (1920 10 22–1946 02 13)

jozokas_biogr.pdf

1947 m. spalio 30 d. žūtis

471030_vado_zutis

Algimanto apygarda

Algimanto apygarda

Algimanto_apygarda

Jurgis Urbonas-Lakštutis (1923 09 11–1948 02 02)

AA_zutis.pdf

1949 m. kovo 18 d. žūtis

AA_ZR_zutis.pdf

Jonas Vitautas Česnakavičius-Valas, Daujotas (1924 07 12–1949 03 18)

cesnakavicius_biogr

1949 m. lapkričio 1 d. žūtis

Simoniu_musis

Paskutinis apygardos vadas Antanas Starkus-Blinda, Montė (1919 10 29–1949 11 01)

A_Starkaus_biogr

1950 m. spalio 1 d. žūtis

19501001_zutis.pdf

Didžiosios Kovos apygarda

Jonas Misiūnas-Žaliasis Velnias (1911 01 15–1947 03 18)

misiunas_biog.pdf

Kovo 28-29 d. žuvę partizanai

DKA_zutis.pdf

1949 m. gruodžio 30 d. DKA žūtis

DKA_zutis.pdf

Paskutinis apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas (1908 01 27–1949 12 30)

A_Morkuno_biogr

Vytauto apygarda

1945 m. gruodžio 1 d. žūtis

451201_VA_zutis.pdf

Vladas Algirdas Mikulėnas-Lubinas, Liepa (1917 06 27–1945 12 01)

V_A_Mikulenas.pdf

1947 m. lapkričio 15 d. žūtis

47115_VA_Lokio.pdf

Kazimieras Kaladinskas-Erškėtis, Šarka (1903 10 11–1947 11 15)

K_Kaladinskas.pdf

1949 m. kovo 24 d. žūtis

VA_zutis.pdf

Vincas Kaulinis-Miškinis, Utenis (1912 01 08–1949 03 24)

kaulinis_biogr.pdf

1949 m. rugsėjo 28 d.  žūtis

VA_zutis.pdf

Jonas Markūnas-Šiaurys, Vėjas (1920 05 12–1949 09 28)

Markuno_biogr

Bronislovas Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris (1923 09 09–1950 04 12)

kazickas_biogr.pdf

1951 m. sausio 27 d. žūtis

VA_LR_zutis.pdf

Vincentas Žaliaduonis-Rokas, Dijakomas (1910 11 02–1952 03 27)

zaliaduonis_biogr.pdf

Paskutinis žuvęs apygardos partizanas Antanas Kraujelis-Pabaisa, Siaubūnas (1928 10 28–1965 03 17)

kraujelis_biogr.pdf

Ilgiausiai išsislapstęs Lietuvos partizanas Stanislovas Guiga-Tarzanas (1920 12 05–1986 11)

Guigos_biografija

Vyčio apygarda

Juozas Survila-Šarūnas (1921 04 27–1947 03 09)

survila_biogr.pdf

Petras Blieka-Plerna, Bliekinis (1910 10 06 – 1947 11 13)

VCA_P_Blieka.pdf

1948 m. gegužės 13 d. žūtis

480513_vado_zutis

Danielius Vaitelis-Atamanas, Briedis (1913 08 05–1948 05 13)

D_Vaitelio_biogr.pdf

1948 m. lapkričio 13 d. žūtis

481113_vado_zutis

Antanas Stimburys-Tankistas (1920 01 10–1948 11 13)

A_Stimburio_bio.pdf

1949 m. liepos 31 d. žūtis

VCA_19490731_zutis

1950 m. liepos 5 d. žūtis

500705_VCA_zutis

Alfonsas Smetona-Ramūnas, Žygaudas (1913 09 15–1950 07 05)

smetona_biogr.pdf

1950 m. rugsėjo 17 d. žūtis

Briedzio_zutis.pdf

Antanas Vaičikonis-Šermukšnis (1920 04 24– 1951 03 09)

vaicikonis_biogr.pdf

1951 m. kovo 14 d. žūtis

VA_GR_zutis.pdf

Mykolas Šemežys-Putinas (1918–1951 04 29)

510429_VCA_zutis

1953 m. sausio 26 d. žūtis

1953_01_26 zutis

Paskutinis apygardos vadas Bronius Karbočius-Bitė, Skrajūnas, Neptūnas, Algimantas (1922 01 14–1953 01 26)

B_Karbocius_2023

1953 m. vasario 25 d. žūtis

1953 02 25 zutis

1953 m. balandžio 18 d. žūtis: Edvardas Daučiūnas-Jokeris (1919 10 13–1953 04 18)

VCA_zutis_19530418

Mykolas Janulis-Daumantas,Tautvydas (1910 09 16–1953 09 27)

janulio_zutis.pdf

Paskutinis apygardos partizanas Adomas Vytautas Zakaras-Povas (1923 01 11–1956 09 14)

Zakaro_zutis.pdf

Pogrindinės organizacijos

„Kęstučio“ organizacijos vadovas Bronius Vaivada (1900 05 29–1946 06 07)

B_Vaivada.pdf