ATLEISK MUMS, VIEŠPATIE

Bernardas Brazdžionis

          Atleisk mums, Viešpatie,
     Kad rytmečio gražiausio,
     Kad tekančio saulėtekio žieduos
Klajodami mes Tavo tako nesiklausiam
Ir dulkėse keliaujame į dulkes iš maldos,
Ir sielos nepagirdom Tavo spinduliais,
Atleisk mums, Viešpatie, atleisk!

     Atleisk mums, Viešpatie, ir neskaityk kiek metų,
Ir neskaityk, kiek mes pražudome dienų.
Priglausk sugrįžtančius iš tolimų verpetų
Ir šaukiančius ant atgailos pilkųjų pelenų,

     Ir tikinčius, kad Tavo Saulė niekad nesileis.
Atleisk mums, Viešpatie, atleisk.