APŠLAKSTYK MANE

POEZIJOS HORIZONTAI

Bernardas Brazdžionis

Apšlakstyk, Viešpatie, mane
Ir apiplauk ysopu širdį,

    Sudegink atgailos ugnia -
    Tegul ji Tavo balsą girdi.
    Apiplauk, Viešpatie, ir aš
    Baltesnis būsiu užu sniegą.
    Tau dienos tyrą maldą neš,
    O mano naktys - ramų miegą.

Aplaistyk, Viešpatie, rasa,
Palaistyk mažą lauko gėlę.

    Gana jau supo mus tamsa,
    Gana jau skausmas širdį gėlė.
    Užlieja potvyniai žemes,
    Vidur dienos užtemsta saulė.
    O Viešpatie, kur eisim mes,
    Kur be Tavęs nuves pasaulis?

Tegul užkrinta ant širdies
Nors lašas Tavo švento Kraujo.
Te jis išganymą žadės,
Tik, Viešpatie, išgirsk, maldaujam.