DĖKOJIMAS

Vynmedžio Šakelė

Širdyje mano, MEILE,
     Dabar Tu gyveni.
     Ir mano siela tyli,
     Tu Viens ją gaivini.

Dangaus ramybėj lenkias
     Tau siela ir širdis.
     Nutilus klauso Dievo,
     Ką meilėj pasakys...

Ir mano siela gyva,
     Bet jau gyva ne ji -
     Ji jaučia savy Dievą,
     Ir visa jai toli...

Paskendus Meilės jūroj,
     Dievybės spinduliuos -
     Į Tave, MEILE, žiūriu,
     Ir vis Tavęs ilgiuos!