PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

A

Abukauskas 76
Adrijos salos 246 
Adutiškis 142
Afanasjevas 78,133,139,153
Afrika 228 
Akmenė 153,166 
Alanta 82
Albertavičius 129, 130
Aleksandrinas 128 
Alminas 287 
Alovės valsč. 9, 11
Alsėdžiai 274, 275, 277, 278, 283, 286, 287, 289, 291, 294, 295, 297, 299
Alytaus apskr. 6, 7, 8, 9,10,11, 62, 68, 78,150,174,175, 302, 321,322
Ambraškaitė A. 111
Ambrazevičius I. 110

 Amsterdamas 168
Ananka Juozas 172
Andriekus Antanas 290, 292
Andrioniškis 114, 118,119
Andriušaitis 229
Andrukaitienė I. 111
Anglija 22, 37, 102,103
Antanėlis Antanas 114, 121,122,123
Antanėlis Bronius 114, 121,122, 123
Antvejų km. 172
Apolonovas 71
Ariogala 154
Ašmena 12,230
Aštrioji Kirsna 6
Augonis 6
Aukštakojis Napalys 320
Aukštkaimio km. 172 
Averlundas 98 
Avramenka 144, 145,147,149

B

Babincev 139,155,156
Babrungas 287
Baciuška Vladas-Keleivis 13
Baden Badenas 93
Bagdonas (ag. si.) 97,100, 101, 103
Bagužas 286
Bajerčius Konstantinas-Garibaldis 12, 77, 90
Bakanauskienė P. 168
Balčiūnai 135, 136
Baliukonis Antanas 78
Balnėnų miškas 283
Balsys Vytautas 232
Baltakis Jonas 112,118,121,123
Baltrušaitis A. 121
Baltūsis Antanas 93
Banevičius Povilas 316, 317
Banga (ag.) 75,142
Banys K. 174
Baranauskas Balys 255
Baranja 244, 246
Barilovas 128,137
Barkauskas S. 123,143
Bartašiūnas J. 68, 71,177
Bartletas 98
Barysas Jonas 6
Barstyčiai 284
Barzda 269
Basenko A. 104, 110
Bauža A. 170, 176
Beitanų km. 166
Belgradas 243, 249, 250, 326
Beličenka 156,157,158
Beliasnikovas 70,82
Benamis (ag. si.) 97, 98, 99,100,101,103
Beniušis T. 172
Bergsonas 98
Berlynas 103,186,197, 202, 228, 234, 237, 239, 273, 300
Bieliauskas F. 168,170,171,172,176,177
Bilevičius-Savinas E 168,171,173,176
Bingelis Rokas-Vaidilutis 87
Birontas 231
Birštonas 150,152
Biržai 153, 173,175, 177,260, 310
Blatnyjus 156
Bleiburgas 248
Boboška 154
Bogomolov 129
Boka Kotorska 244, 246
Bolikovas 152
Borisevičius V. 294, 297, 298
Bosnija 244, 246, 248, 252 
Brazauskas Antanas 314 
Bridikis Vladas 313 
Briedelis Antanas 231 
Brikis 134,135,136,137 
Briuselis 168Bučys 264
Bubinas 127 
Bucikas 141 
Budžytė 284, 285 
Budva 244 
Bunevičiūtė Albina 87 
Buranas 156 
Burmakas 162 
Burylinas B. 74 
Butageidis 10,125 
Butėnas 229
Butrimonių valsč. 9, 64,174
Būtėnas Julijonas 228, 229 
Bybrinas 127 
Bydrinas 162

C

Cecervinė 11
Chersonas 228 
Chmelevas 127 
Cibulskas J. 75 
Cinkus Br. 171 
Cres 242

Č

Čachavava 125,128,150,152,154
Čekoslovakija 102
Čeliabinskas 289
Čepulis Jonas 178, 237, 238
Čerčilis V. 37, 203, 228
Čerelių km. 119
Čerezovas 155,156
Černeckaitė 75
Černiauskas 279
Černiauskas 6
Čemyšovas 68
Česnokovas 174
Čikaga 232, 235, 237
Čipkus E 169,176
Čižikovas 145

D

Dalmatija 246
Dambrauskienė Adelė 80 
Danija 102
Darbutas Steponas 277, 296
Daugų valsč. 9,149, 150
Deksnys Jonas 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100, 322, 323, 324
Demidenka 164, 165
Demjanenka 153
Derganovas 151 
Dieveniškių valsč. 78 
Dilys 161,162 
Dišlių miškas 276 
Dirvelė Augustinas 264 
Diržys K. 75,76 
Doncovas 141, 159, 161 
Dotnuva 153
Dovydaitis Jonas 94, 95, 104,105,106,107,108, 266, 323
Drankovas 151
Draugelis 263
Dragūnaitis J. 318
Drungys 267
Druskininkai 11, 77, 149, 151, 167
Dulaitis Jurgis 165 
Dumčius Jonas 257 
Dunauskaitė 173 
Durakovas 126 
Dusetos 153 
Dušanskis 76, 156, 159 
Dūda J. 278,295,300 
Dūdelė (sL) 290 
Dvor 244,246 
Dzirmiškių km. 78
Dzūkija 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13, 64,175

E

Efimovas 66
Eidimtas Adolfas 255, 270, 271
Eimutis Kazys 262 
Eismuntas 84 
Eišiškės 12,150, 151 
Eržvilko valsč. 76 
Ežerė 289

F

Fabričnij V. S. 144
Favrentjeva P. 174 
Fedorovas 155 
Figurinas 128 
Filipovas 157 
Fledžinskis 229 
Fojnica 246
Fotinas 133, 134,135,136, 137,138
Frankopan Krsto 241 
Fredholm Arvid 228 
Fridlandas 172,173 
Frolovas 128

G

Gagarkinas 136, 138, 151
Gailius (ag.) 142
Gargždai 294
Garmus A. 123
Garmutė Antanina 232
Gaškaitė Nijolė 91, 322
Gatyšskis 154
Gaudiešius (ag.) 161
Gaulia J. 314
Gavrikovas 152,154
Gecaičių km. 290
Gedminas Povilas 304
Gedvilas M. 169,177
Gegrėnai 274, 276, 287
Geležinis 165
Giedraitis J. 266
Ginčėnų km. 142
Ginkūnai 153
Girdžiūnas J. 309
Glina 246
Gobermanas 173
Godžijevas 129,130,131
Goliakevičius M. 255, 256, 269, 272, 273
Golubevas 130,141
Goluška 126,151
Graičiūnas V.-Daktaras 114
Greivys 165
Gribanovas 152
Gricius Antanas 319
Gricevičius Juozas 313
Grickovas 151
Grikietis Antanas-Slapukas 146
Grinkiškio vlsč. 163 
Grišečkin 100, 101,103 
Grišinas P. 86 
Griškabūdis 152 
Grižienė B. 111,124 
Grudzinskas 229, 230, 266 
Grušauskas Antanas-Siaubas 10,11 
Grūto km. 77
Grybauskas Stasys 276, 281, 293, 294, 296, 297
Gtorski Kotas 246
Gubernijos miškas 127
Guobys R. 122
Gustaitis 259
Guzevičius 255, 270
Gužaitis 231
Gylys Valerijus 270

H

Hercogovina 244, 246, 248, 252

I

Ignalina 151
Ignotas 6 llgininkų km. 7 
Ilguva 257,261 
Imbrado paštas 303 
Imenickis 07 Isajevas 03, 04, 05, 08 
Ispanija 228 
Istria 242
Italija 228, 242, 244, 245, 246, 247, 263
Ivanovas I. 151,173 
Ivinskis Z. 110

Y

Ylakiai 283

J

Jajce 246
Jakys 263 
Jakovleva E 174 
Jakubauskas 6 
Janavičiūtė Silvija 307 
Jankauskas R. 123 
Jankauskas 229,230 
Janukevičiūtė G. 319 
Jaška Zenonas 274, 293 
Jaruševičius 130 
Jasenovace 246 
Jauniškis A.-Šilas 8,12, O
Jazdauskas Šarūnas-Normis 273, 276, 281, 283, 288, 293, 294, 296, 297, 299
Jazdauskiškių km. 274, 290
Jefimovas M. 86, 156,157, 158
Jegorovas 145
Jeremejevas 1. 173
Jeriominas 128
Jermolenka 151
Jėčys Dominykas-Ąžuolis 8, 9,10
Jieznas 8, 9, 0,151,152
Jocinaitė L. 314
Jokubauskas 258
Jonaitis 277
Jonava 151
Joniškis 153,159
Joniškio apyl. 127, 162
Joniškėlis 153,173, 312
Jugoslavija 103, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 252, 326
Juknevičius Krizantas 264
Juodaitis 298
Juodikis F. 312
Juodikis P. 312
Juškys 229,232
Juozapavas 275
Jurbarkas 127,154, 164,165, 174, 257, 266, 329
Jurgėla (ag.) 162
Jurčenka 153
Jurgutis Stasys 306, 311
Jurkūnas 229,231
Justas 193,195, 272, 273

K

Kačiukaitė Teklė 298
Kačkinas 172
Kaipiniškių km. 119
Kaliničenko 127, 152
Kalininas 78
Kalpokas Juozas 77
Kalvių km. 256,257,259
Kalvarija 144, 146, 151,152, 274, 277, 290, 295, 298
Kaminskis 175
Kancevičius V. 256
Kaniūkų km. 77
Kapčiamiestis 6, 11
Kapitonovas 288
Kapralovas P. 74,133,149,150,152,154,155
Karalius A. 271
Karasevas 144
Karklas (ag.) 167
Karosas Steponas 113, 114, 123
Karpianovas 151
Karvelis Kazys 141
Karvelis Juozas-Šernas 112,114,118, 121, 123, 228
Kasablanka 228 
Kaselis 98
Kasparas Kęstutits 179, 240
Kašėta Algis 5, 57, 321
Kazlų Rūda 146,152,156,157,158,159
Kaunas 6, 8,10,11,12,13, 61, 66, 77, 91,104,108,142,144,150,151,156,159, 163,164, 165,169, 173,174,177,180,181,185,188,195, 203, 209, 213, 219, 224, 227, 228, 229, 232, 236, 240,262,263,265,266, 268,269,270, 274,275, 285, 290, 300, 307,310,311,313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 331 
Kauneckis 277, 280, 296
Kavaliauskas VI. 315
Kavarskas 153,155 
Kazakevičius 229, 230 
Kazakovas 129, 131 
Kazlauskas 141, 274, 286 
Kazlauskaitė 290, 291
Každailis Ananas 276, 280, 281, 282, 294, 296, 297
Každailienė Ona-Jonis 278, 282, 293, 295, 296, 298
Kelmė 127,153, 316
Kemerienė 133,134,135,136,137
Kemerytė 134
Keručių km. 127
Kiaulevičius Vladas 119
Kiaulevičiūtė Birutė 112,118,119,121, 123
Kiauliakytė 134, 135
Kiela 105,106
Kilmonienė 142
Kilna Kazys-Smakas 10,11, 321
Kilovos km. 171
Kingyras 289
Kinija 101, 102,103
Kirovogradas 228
Kiseliovas 257,270
Kizelaitis-Aušra 11
Klaipėda 21, 45,141,142,153, 286, 287, 288, 290
Klepočiai 311
Kločkovas 157
Kniazin 131
Kolesnikovas 155
Komarovas 127, 164
Konavli 246
Korijakovas 154
Kostinas 155
Kotko 75
Krakės 150
Kramskojus 129
Krašič 249
Krasnodamskis I. 303
Kraunaitis I. 269, 272
Krekenava 119
Kretinga 153,172, 262, 263, 264, 265, 266, 281, 282
Kretuonos vlsč. 175
Kripakas 152
Krivickas R. 123
Križanovskis 135,136,137, 138
Kroatija 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Krošenikovo 142, 143 
Krugovcovas 144
Krupavičius M. 110
Krupickas P. 75
Kubilius A. 14, 274, 276, 277, 278, 279, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Kubilinskas Kostas 106
Kucenka 146
Kudirka 172, 189
Kudrėnai 11
Kudriavcevas 156
Kuktiškių vaisi. 78
Kukuliancevas 151
Kulaginas 153
Kulakovas 130
Kundalas 153
Kuodytė Dalia 24
Kupiškio apskr. 64, 112, 153, 166
Kuršėnai 153
Kuvšinas 144, 152
Kuzinas 144
Kuzkinas 130
Kvarnes 246
Kvėdarna 154

L

Laleikis B. 313
Laleikis J. 313 
Lapinas 163 
Lapšys 167
Lasavickienė Petronėlė 87
Lastovo 242 
Laučka J. B. 170,176 
Laukaitis Zigmas-Tigras 13, 64 
Lauksargiai 154 
Laurinaitis 77 
Lazauskas J. 6
Lazdijijų apskr. 6, 7,11,13, 81,126, 142,150, 321
Lekėčiai 151
Lelešius Justinas 93, 96, 330
Leningradas 228
Lenkaitė 77
Lenkauskas 285,286
Lepoglava 242, 249, 251, 325
Levinas 78
Liaudis K. 76
Liaudanskis 288
Liepoja 172, 290
Liniov 23
Linkuva 153
Listopadskis Aleksandras 8, 321
Litkevičius Juozapas 175
Liublinas 275 
Lobazovas 130 
Londonas 98,103,168 
Lošinj 242 
Lozovskis G. 173 
Lubienė 172 
Lukša Juozas 93 
Lukšėnaitė Elena 79 
Lukoševišius 130 
Lukoševičiūtė 65 
Lukošiūnas-Lukošius-Mikas 7 
Lunikas 162 
Lysikovas 145

M

Maceina A. 110, 234
Macevičius M. 172, 176
Mackonių km. 308
Mačernis 277, 284, 292
Maek Vladko 243, 244
Majūtė Zelma 258
Makiejevas 151
Makoveckas 65
Malašauskienė P. 316
Maldeikių km. 114,115,120,121,122,123
Mamuchinas 144
Marcinkonys 7,13,149, 167
Marginės km. 313
Marijampolės raj. 9,12, 66, 81,143,144,145,146,151,152,173,175,195, 330
Markovas 151
Markulis Juozas 61, 92, 93, 274, 277, 283, 284, 285, 286, 289, 297, 299, 323
Marselis 243
Martavičius 76
Masališkių km. 7,10
Maskva 57
Masys Pranas 121, 122
Masyris 228
Matusevičius Algimantas-Neptūnas 146
Matusevičius Juozas 168
Matvejevas G. N. 144,145,149
Mazanašvilis 152,154,155
Mažeikių apskr. 73, 81,173,174, 277
Mažrimas 279, 281, 285, 295, 296
Medenkienė 173
Medvedevas 129
Melašovas 145
Melimurje 246
Melnikas 155, 156
Melnikovas 141
Mendrupio km. 112 
Merkinės valsč. 6, 7, 10, 11, 321 
Michnovičius 165 
Miciūnų km. 6 
Miliukovas 136 
Miniotas Vytautas 255 
Miroslavas 9, 78, 321 
Misevičius 294,298
Miškinis Antanas 94, 95, 96,106,108,109,110, 277, 292
Mišniūnų apyl. 133, 134
Mockaitis Bronius 164
Mockevičius Jonas 164
Mockūnas 301
Močalovas 76
Mogiliovas 228
Mogyla Vytautas 162
Molot (ag.) 167
Molotovas A. 228
Montenegro 241,325
Mordovija 289
Morozas 153
Muiželis Vaclovas 11
Mylinkovas A. 87

N

Narmontas 279, 285, 309
Narutis Pilypas 233, 237, 239
Narvydaitė V. 173
Nastopka 173
Natkevičius 172
Naudžiūnas J. 175
Nauja Pamuše 141
Naujokaitis Mykolas 234, 238, 239
Naumecas 167
Navakas 173
Navikonis Antanas 308
Neciesai 11
Nedzingė 7
Neimantas R. 309
Nemanienė 172
Nemeirių km. 118
Nemenčinė 151
Nemirsėta 172
Nemuno Banga 75
Nenartonis Juozas 6
Nepacharevas 153
Nevarėnai 275,283
Nida 106
Niedvaraitė F. 317
Noreika Jonas-Generolas Vėtra 87, 299
Novičkovas 127 
Novikovas 78 
Nozdriakovas 167

O

Obeliai 153
Obelynės miškas 162 
Omelčenko 127 
Oniščenka 141 
Orša 228,289 
Osečkinas 170

P

Pabradė 151
Paburgės ežeras 281, 282, 296
Packevičius Kazys-Antanaitis 12 
Pajaujis Jonas 227, 229 
Pakalniškių km. 262 
Pakruojo raj. 141, 153 
Palagruža 242 
Palanga 106, 107,151,172 
Paleckis J. 169, 201, 279, 285 
Paliepių km. 64 
Pandėlys 153 
Panemunė 75,151
Panevėžys 64, 75, 76,122,123,127,152,172,173,175, 308, 314
Paninas 143
Pankin 149,150,152
Paparčių miškas 285
Papuvesių km. 173
Paryžius 103, 168
Paulauskis 295
Paveisiejų km. 7
Pavelič Ante 243, 246
Pečiulaitis P.-Lakštingala 75, 90
Pečiulionis Motiejus 255, 268
Pečkus Povilas 112,113,118, 121, 123
Pelekiškių 6
Pelevinas 151
Perica Duro 253
Petkevičius Henrikas 276, 281, 282, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300
Petras (ag.) 141, 142
Petrauskas (ag. si.) 93, 101, 103, 104
Petrauskas J. 308, 323
Petropavlovskas 289
Petrovas 130,131
Piatakovas 153,162
Pielikis Vladas 8,10 
Pievagalių km. 129, 130 
Pinskis 134, 135
Platelių miškai 275, 277, 281, 282, 283, 290, 291, 296
Plechavičius P. 33, 60, 110, 114, 229
Pleška J. 310
Plienas (si.) 288
Plinkšiai 275,283,297
Ploksinas 159
Plokščių km. 282
Plokštinės miškai 276, 291
Plungė 153,161,162, 263, 276, 277, 281, 282, 286, 291,294, 297
Plytnikaitė G. 303, 304
Pobutovas 143,144,146,147
Pocius 276, 280, 287, 288, 293, 294, 295, 296
Pocius Algutis 286, 287
Pocienė S. 320
Počkaj 75,100,101,141,143,159,161,163,164
Podolskis 128
Podosinikovas 145
Polekauskas A. 317
Polonskis 257, 262
Polovnikovas 153
Poncovas 161
Popovas 151,153,156,173
Portugalija 228
Prancūzija 103
Prapuolenis Leonas 188, 239
Prapuolenis J. 229, 231
Preibys A.-Aušra 285, 286
Preibytė-Valiūnienė O. 286
Preikšas K. 168, 176
Preilauskaitė Ona 76
Pridornovas 158
Pridorožnis 152
Prienų raj. 127,151,152
Prašinas 167
Ptašinskas 231
Pucevičius P. 302, 303
Pundzius 105, 108
Puodžiūnaitė O. 310

R

Radavičius Jonas 165
Radič Stjepan 243 
Radviliškis 153,163 
Ragauskas R. 303
Ragauskas S. 303
Ragelis Vladas 11 
Raginavos vnk. 303 
Raguva 119
Raila Bronys 234, 235, 237, 238, 240
Raila Antanas 119
Railaitė Z-Lakštingala 111,112, 115,118, 119,121,123,124
Ramanauskas P. 294, 297
Ramanauskas Adolfas-Vanagas 9,10,14, 64, 76, 87, 89, 90
Ramojus Vladas 255, 262, 268
Ramygala 65,153,175
Raseiniai 59, 77,154,163, 174, 177
Raselas 98
Raslanas 75, 76
Raškauskaitė B. 310
Ratautas J. 123
Raudonis Liudvikas 274, 286, 295, 296, 297
Razsochotskis B. E. 145
Reivydas L 235, 236, 237, 238, 239
Repšys 229
Rėklaitis 77,229,269
Riauba J. 308
Ribbentropas 228
Ribokas D. 120,123
Ridikas Vincas 287
Rietavas 153, 274, 281, 293, 296, 297
Rijeka 242
Rimdeikytės 288
Rimkus 283
Rimkevič 100
Rimkutė 97
Rogačiovas P. N. 146,149
Rokiškis 153,308 
Rotanovas 76 
Rotinėnų km. 277 
Rotomskis P. 173,175, 177 
Rubanas 166 
Rubenkovas 167 
Rudaminos valsč. 6 
Rudėnas 78 
Rudnia 7, 11,13 
Rugys A. 6
Rukuižos Česlovas ir Viktoras 263
Rumbinas 235
Ruškinas 126
Rusingė 11
Ruzveltas A. 228
Ryliškiai 149
Rytprūsiai 6

S

Sadakauskaitė Juzefą 59
Sakalauskas 169,176 
Salantai 153, 282, 283, 285 
Samoboras 246 
Samonavičius Juozas 11 
Sartras 98 
Saukliškių miškas 142 
Savikas 141 Seda 153, 265, 283, 285 
Seinų apskr. 13 
Selickas-Seliūnas J. 6 
Semaška Jonas-Liepa 13, 299
Serbija 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 252, 253
Seredkinas 127
Sergejevas 154
Seveljevas 154
Sicilija 228
Sidabrinė Kulkelė (sl.) 288
Sidoričius 153 
Siemaška 263 
Siesikai 133,151 
Silionovas 144, 145,146, 147 
Silko 150
Simaška Vytautas 308
Simonaitytė I. 259, 262 
Simonavičius 270 
Simonovas N. S. 155 
Sinycinas J. 74, 76 
Sisak 247 
Sivkovas 144,145 
Skaudvilė 154,313 
Skebėra Kazimieras 268
Skirpsčių km. 276, 277, 278, 279, 287, 293, 294, 296, 297, 298, 299
Skliarovas A. D. 155
Skrabulis S. 6
Skudnovas 127,128
Skumunduris 64,65
Sličius 286,287
Smėlyj (ag.) 142
Smirnovas 78,128,129,130,131,152,158
Smolenskas 228 
Sniečkus A. 169,175,176,177 
Sodeikių km. 112,113,119,141 
Sofonovai 133,134 
Soldatenko 155
Soldatovas 136, 288
Songinas 231
Soroka Stasys-Mindaugas, Šernas 7
Sotkalnis 127
Sozeliatinas 144
Spič 244
Splitas 246
Spornovas 157
Srijemas 246
Stačiokas Antanas-Liepa 10, 11
Stalinas J. 21, 108, 168, 175, 176, 181, 205, 216, 228, 269
Stanaičių km. 165
Stancikas Dalius 298
Stanevičius 278, 295
Stankus 288
Stankevičius L M. 113
Stankevičius F. 6, 113
Starkauskas J. 112, 125
Stepanenka 135
Stepinac Alojzija 249
Stipac Drago 253
Straižys Jurgis 59
Strucovskojus 137
Struogos km. 63
Sudilovskis 142
Suntiejevas 145, 147
Surinas 130, 131
Suslovas M. 169,177
Svanstriom Burtil 228
Svėdasai 114

Š

Šaklevičius Jonas 82
Šalimovas 144 
Šambergas 170,176 
Šapkus 127 
Šarnelė 286 
Šaukotu km. 163 
Ščerbakovas V. 169 
Šeduva 152 
Šekštelė Z 75 
Šembergaitė Jonė 306 
Šemiakinas 151 
Šešuolis (ag.) 141 
Šešuoliai 134,136,137 
Šertvytis Algis 279, 296, 300
Šiaulių apskr. 127,141,152,153,170,173,175,176, 283, 285, 330
Šid 244
Šilai 119
Šilas Povilas 229 
Šilagaliu km. 112,114,118 
Šilalės raj. 141,154 
Šilavotas 150 
Šilinskas 288 
Šilinskis 275 
Šimanas 142 
Šimašius 142 
Šimėnas A. 111 
Šimkūnienė 118 
Šimonių valsč. 112 
Šiška Antanas 82 
Širinskis 155 
Širvintos 151 
Škirpa K. 233 
Šlandakovas 159 
Šleževičius A. 114 
Šlimas Domas 276 
Šova A. 229,230,231 
Štuthofas 229 
Šukys Jonas 6 
Šulga 154
Šumsko vlsč. 144, 145
Šurpač 166 
Šutovas 78
Švalka Lionginas-Šernas 8
Švedija 97,102, 228 
Šveicarija 228, 257, 263 
Švenčionėlių apyl. 142,151,168,176 
Švežas 276

T

Talaikis B. 112,123
Talandis 6
Talantaitė Ona-Katinienė 112,118,119,121
Tamoliūnas-Stumbras 145 
Tatjaniščevas 145
Tauragė 68, 73, 76, 81,125,126,142,154,164,174,175, 235
Tauragnai 174 
Teheranas 228 
Teleginas 141
Telšiai 125,153,174, 274, 276, 281, 288, 294, 297, 298, 300
Telšių apskr. 125,161,162,170,176, 274
Teninas 153
Timofejeva I. 174
Tiunovas 174
Tkačenko I. 70, 82,169,175
Toinbis 98
Trakai 11,12, 62,151
Trakimas Benediktas-Genelis 297
Trincinas 143
Triušis (ag.) 166
Troškūnai 114,119,141,153
Trumpa A. 123, 314, 315
Truncė Bronius 11
Trušas 127,153,165
Tučinskas Juozas 11
Tuajevas 155
Tudman Franjo 251, 252
Tugarovas 154
Tvaskutė G. 118
Tyrelių miškas 142
Tytuvėnai 153

U

Ukmergė 68, 82,119,127, 128,133,134, 136,137, 138, 150,151, 155,173, 174 288 308
Ulys 172
Untulis S. 320
Ušakovas V. M. 146, 149
Urbanavičius V. 123
Urbonas Antanas 172, 229
Urnikienė 290
Ūsas V. 6
Utena 115, 120, 121, 122
Utenos apskr. 78, 82,119,123,153,168,173,174,175, 176, 305, 313
Užpelkių km. 172 
Užventis 153

V

Vabalas Alfonsas 93
Vachrinas 127 
Vaičaitis 229 
Vaičiūnas G. 114 
Vaigauskas 87 
Vaiguva 304 
Vaina 270
Vaineikių miškas 281, 296
Vaišius Alfonsas 293 
Vairas (sl.) 159 
Vaitkevičius A. 295 
Vaitkūnų km. 305 
Vaitulevičius-Stipinas, Kovotojas 9 
Valaitytė I. 305 
Valančiauskaitė 291 
Valickas 82 
Valinskas Kazimieras 6
Valiukėnas A. 234
Valkininkai 11, 150 
Varčios miškas 9 
Varduva 284, 290 
Varnaitė Diana 111, 324 
Varoninas 129, 150 
Veisiejai 149, 150, 151 
Veisiejų valsč. 6, 7, 11, 150 
Velikije Luki 228
Veliuonos vise. 256, 257,258, 259, 261, 262
Venckaitė 291
Venevičiūtė 173
Vengrienė (ag.)    161
Vengrija 106,107, 246
Vengrinis (ag.) 159
Verbickas A. 123
Vertelis 230,231
Veselica Marko 252, 253
Vetrovas 125, 143, 150, 255
Veverskis Stasys 256
Veverskis Gabrielius 256
Veverskis Pranas 23, 254, 262
Veverskis Kazys 8, 23, 254, 255, 256, 259, 262, 268, 272, 273
Veverskytė Gršulė 256
Vėjas (ag.) 141
Vidmantų km. 172
Vidrinas 162
Vienoje 168
Viešintos 111,112,113,114,115,118,119,120,121,123 Vievis 151,166 
Vilkų km. 295 
Vilkaitė Aldona 320
Vilkaviškis 144,151,152, 174, 305, 307, 316, 318
Vilkelytė A. 306 
Vilkija 151,258
Vilnius 8,12,13, 21,32,33, 34, 61, 62,66, 75, 76, 78, 79,80, 87,89,105,106,123,124,128, 142, 143, 150,151,155,159,163,167,171,173,177, 185, 188, 209, 211, 2D, 219, 222, 223, 224, 227, 234, 269, 270, 271, 272, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298 
Vilutis Leonas 297 
Višegradas 246 
Vitebskas 228,300
Vitkus Juozas-Kazimieraitis 11, 12, D, 322
Vitukynas 65
Vygantas Juozas-lvanauskas 283, 286, 287, 288, 292, 299
Vlasovas 145
Vociškių m. 161
Voinik-Leičevskis O. 171
Voitelevičius 130
Vojvodina 241,325
Volkovas 156, 159, 162 
Vorkuta 66, 268, 281, 289, 293, 297 
Voroneckas Vytautas 294 
Vosylius Jonas 112, 114, 123 
Voveris Vaclovas-Žaibas 9 
Vukovaras 252 
Vyžuonos mst 175

Z

Zabielynės km. 118
Zabukaitė Joana 305 
Zacharinas 133 
Zadaras 242,246
Zagrebas 241, 245, 246, 249, 252, 253, 326, 328
Zajančkauskaitė A. 315
Zakurdajevas 151
Zelenkovas 166
Zeninas 128, 151
Zimanas G. 106, 235
Zobninas 135
Zoiotoriovas 164
Zrinski Petar 241
Zubkovas I. B. 145, 149
Zudinas 64, 65
Zujevas 152

Ž

Žagarė 153,165, 330
 Žagarų km. 129,130 
Žaiginio vlsč. 163 
Žalimas 295, 299
 Žarėnai 293 
Žemaitis (si.)    146
Žemaitis Jonas-Vytautas 87
Žemaitis J. 209 
Žemaitienė J. 115,121
Žemaitija 5, 7, 30, 58, 254, 270, 283, 293, 294, 297, 299
Žemalė 285
Žiežmariai 151
Žilinąs 144
Žilinskas St. 103
Žitomiras 228
Žiugžda R. 256
Žliabiškių km. 112
Žlobinas 228
Žulys l.-Ruginis 297, 299
Župikovas D. 163,164,170,176
Žygus 295