TĖVYNES ILGESIO AIDAI

O Lietuva manoji,
Ilgiuosi aš Tavęs!
Vai kaip dažnai sapnuoju
Žaliąsias lankeles.

Tėvų šalie gimtoji
Kur augau aš kadais,
Ar tu tebedainuoji
Auksiniais vakarais

Ar purpurinės žaros
Beskaidrina naktis?
Sesučių širdys geros
Ar puošias rūtom vis
?


Ar vėl kada priglausi
It kūdikį mane?
Ir tyrą meilę gausiai
Ar rasiu pas Tave?

Ar Tavo upės sraunios
Laivelį man kilnos?
O mūs sesutės šaunios
Klajūnui ar dainuos?

O Lietuva manoji,
Vai kaip ilgiuos Tavęs!
Dažnai tebesapnuoju
Šešupės lankeles.

Ak, Lietuva! Tėvyne!
Vėl ranką man ištiesk
Ir dainą sidabrinę 
Su vyturiu pragysk!

Nemuno šalies dukra