RUDENĮ

V. Perminas

Be rekviem, be kunigų,
Be saliutavimų, be šūvių;
Į duobę įmetė šiaudų

Ir įstūmė nežinion, kaip šunį. ..

Senutė tyliai poterius šnibždėjo,
Prie kapo draikėsi šiaudai;
Rasotą rytą jie blizgėjo
Kaip paauksoti mamos virbalai.

Krauju taškyti medžių lapai,
Lyg peteliškės išskėstais sparnais;
Apklojo jie nežinomojo kapą
Įvairių spalvų rudens dažais.

Šermukšniai, spanguolės raudonos
Mirgėjo lyg žiedai pavasarį; 
Apglėbus kapą drebulė geltona 
Numetė po krikštolinę ašarą. . .

Ir Tu, spalvuotasis ruduo,
Prašyk rūpestingąją Madoną
Pavasarį prie kapo, kur akmuo,
Kad pasodintų nors vienišą aguoną. ..

Margai spalvuotą rudens rytą
Vėjas, skerdžius ir Madona 
Atkels lapus tuos aptaškytus
— 
Fanfarai gros, triumfuos aguona. .

Ir iš priespaudos lukšto kieto
Prisikels užmirštieji milžinai;
Ir generolui skirtuoju lafetu
Bus vežami jų palaikai. ..