ŠAUKIU AŠ TAUTĄ

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

ŠAUKIU AŠ TAUTĄ

Šaukiu aš tautą GPU užguitą
Ir blaškomą, it rudenio lapus,
Į naują vieškelį, į naują buitį,
Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
Uždekit naują ugnį širdyse,
Vergams palikit vargo naktį klaikią! —
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą
Ir vyturėlio rytmečio maldoj 
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų 
Papyvesio sodybose žiedai.

Šaukiu pavasario pilkų vagų artoją
Tegu lig saulės kyla jo daina!
Tegu laukai, tegu miškai kartoja:
Gana tulžies, gana mirties, gana! . . .


Šaukiu aš darbo rankų milijonus
Įsupt naujam darbymečiui varpus,
Į naujo džiaugsmo kištis, naujo darbo kluonus,
Ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.

Šaukiu vardu aš jūsų. vargo žemės,
Balsu piliakalnių, ir pievų, ir mišku
Nekeršykit, kad keršto kraujo dėmės 
Nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų, vaikų.

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt,
Kas posūnių žaizdas širdy atvertas
lšdegino liepsna veidmainiškos ugnies.

Šaukiu balsu dievų ramovės
Ir jūsų krikšto atgaila šviesia:
Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi!
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.