Sunkieji kulkosvaidžiai žygyje

Sunkieji kulkosvaidžiai žygyje; Gaižiūnų poligone 1938 m.

V. Augustino nuotr.