Augštosios Karo Mokyklos lll-sios laidos gen. št. Skyrius pratimo nagrinėjimo metu Nemuno pakrantėse ties Veliuona

J. Buika — Augštosios Karo Mokyklos lll-sios laidos gen. št. Skyrius pratimo nagrinėjimo metu Nemuno pakrantėse ties Veliuona ........ Viršelio užpak. puslapis