Anuomet ir šiandien (vaizdai)

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė vaizduose: šarvuotas automobilis Gedimino kalno papėdėje, Vilniuje; priešlėktuvinės artilerijos vyrai pratybose; mūsų jūreiviai parade, kariuomenės ir visuomenės šventėje; pėstininkų mokymas lauke; mūsų raitininkas ant Nemuno kranto; lietuviškieji kovos lėktuvai ANBO IV ir jų įgula manevrų metu.    KARIO giliaspaudė, 1939 m.  :ANUOMET

IR ŠIANDIEN:

Daugybė lietuvių — senųjų ir naujųjų ateivių sūnų — mokosi, budi ir kovoja su komunistinės imperijos siautėjimu. Viršuje:    JAV parašiutininkai desantinio lėktuvo viduje, pakeliui į tikslą, ir iššoki-mo momentas. Apačioje:    Korėjos fronto laukuose vyrai valo ginklus; lietuvis karys prie paimto rusiškojo prieštankinio pabūklo.