NAUJAS ORO KARO TALKININKAS

Besikeičianti lygsvara tarp puolamojo ir ginamojo karo įnešė naują faktorių oro karyboje. 1943 m. vokiečių naikintojai amerikiečių bombonešiams buvo padarę žymių nuostolių, šiems nuostoliams išlyginti, bombonešiai buvo vis labiau apkraunami kulkosvaidžiais, ligi jiems buvo suteikta toli skrendančių naikintojų apsauga.

Išradus sprausminius motorus, naikintojas vėl išsikovojo pirmumą. O dabar, su B-47 Boeing Stratojet bombonešiu, puolamoji oro karvedyba iškilo į savo aukštumą.

B-47 turi tik vieną pabūklą. Jo gynyba prieš sprausminius naikintojus — greitis, kurį jam suteikia 6 sprausminiai motorai, pasiekią per 600 mylių į val. (apie 1.000 km!) 1949 m., per bandomuosius skraidymus skersai Ameriką, šis 92 to milžinas su trijų vyrų įgula, per 3 val. 46 min., nesustodamas nuskrido 2.289 mylias, sukurdamas 607,7 mylias per valandą. Nors šiame lėktuve yra 18 mylių ilgumo laidų, su tuo lengviausiai susitvarko tik 3 įgulos vyrai, naudodamiesi radaro navigacija, o uodegoj esąs pabūklas šaudo elektroniškai iš lėktuvo vairovietės.

Pirminiai mėginimai buvę pradėti 1946 m., o 1947 m. atliktas pirmasis skridimas, šią vasarą karo aviacija užsakė žymų šių lėktuvų kiekį. Įmonėse, kur šis lėktuvas yra gaminamas, dirbama dvejomis 48 valandų pamainomis. Ten pat planuojama naujas greitesnis, toliau galįs nuskristi B-47. šis lėktuvas, nors specialiai yra paruoštas vežti atominę bombą, tačiau gali veikti tik iš arčiau prie priešo aviobazių.